Ändra visningsnamnet för ett konverteringsmått

Du kan också ändra namnet som visas i kolumnrubriker för läsbarhet när en konvertering är som är tillgängliga för kampanjer, portföljhanteringsvyer och rapporter. Om du till exempel samlar in registreringsdata med ett konverteringsmått som heter reg kan du ändra visningsnamnet så att det visas som"Registreringar".

Du kan inte ta bort ett befintligt visningsnamn.

NOTE
För mått från Google Analyticsskrivs eventuella manuella ändringar av visningsnamnet över om du uppdaterar eller autentiserar integreringen igen. Alla namnändringar i Google Analytics ignoreras på samma sätt såvida du inte uppdatera eller reauthenticate integreringen.
  1. Klicka på Search> Admin >Conversions.

  2. I Display Name kolumn för måttet, klicka inuti cellen.

  3. Ange det namn som ska visas och klicka sedan på Apply.

    Visningsnamn måste vara unika och får inte innehålla följande specialtecken: \"<'>&

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c