Återautentisera en Google Analytics-datakälla

Endast kontoansvariga, kontoansvariga för Adobe, kontoansvariga och administratörer

Om du ändrar lösenordet för e-postkontot som används för en datakälla, eller om OAuth-certifikatet för kontot upphör att gälla, stängs alla öppna anslutningar till e-postkontot och du måste autentisera igen för att kunna återuppta synkroniseringen av data.

 1. Klicka på Search> Admin >Data Source Setup på huvudmenyn.

 2. Markera kryssrutan bredvid datakällan som du vill återautentisera.

 3. Klicka på Redigera i verktygsfältet ovanför datatabellen.

 4. Redigera inställningarna för datakälla:

  1. Gör följande i avsnittet Connect to Google Analytics.

   1. (Om det behövs) Ange en ny e-postadress som du vill använda för att komma åt data för den här datakällan. E-postadressen måste vara registrerad för ett Google-konto och ha behörigheten Läs och analysera för Google Analytics-kontot. Se instruktionerna om hur du tilldelar användarbehörigheter i Google Analytics.

    note tip
    TIP
    Om du vill vara säker på att endast specifika Google Analytics egenskaper och vyer är tillgängliga i Sök, Socialt och Commerce loggar du in med en e-postadress som bara har åtkomst till dessa egenskaper och vyer.
  2. Markera kryssrutan om du vill tillåta sökningar, sociala medier och Commerce att få åtkomst till kontots statistik.

  3. Klicka på Re-Authenticate.

 5. Klicka på Post.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c