Bilaga - tillgänglig Google Analytics mått

Följande mått, förutom de undantag som anges, är tillgängliga när de aktiveras i kundens implementering i Google Analytics.

Kategori
Exkluderad
Kommentar
[Alla]
Mätvärden med datatypen PERCENT
Mätvärden som presenteras som en procentandel exkluderas alltid.
Användare
ga:1dayUsers, ga:7dayUsers, ga:14dayUsers, ga:28dayUsers, ga:sessionsPerUser
Session
ga:uniqueDimensionKombinations
Målkonverteringar
Sidspårning
ga:entrances, ga:timeOnPage, ga:exits
Intern sökning
De egna namnen på alla mätvärden från den interna sökningen anges med värdet "InternalSearch:"
Händelsespårning
E-handel
Social interaktion
Undantag
Anpassade variabler eller kolumner
ga:calcMetric_*
Beräknade värden exkluderas alltid.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c