Visa utgivarens rekommendationer och prestandainsikter

Google Adsoch Microsoft Advertising konton

Betafunktion för Microsoft Advertising konton

Visa dina utgivarrekommendationer

 1. Klicka på Search> Insights & Reports >Recommendations & Publisher Insights.

 2. I det övre högra hörnet väljer du annonsnätverket och kontot.

  För Microsoft Advertising konton, Recommendations för kontot listas som standard.

 3. I Actions kolumn för raden klickar du på View. Om rekommendationen har underrekommendationer klickar du på View bredvid underrekommendationen.

  Du kan välja att tillämpa eller avvisa annonsnätverkets rekommendationer.

Visa dina Microsoft Advertising resultatinsikter

 1. Klicka på Search> Insights & Reports >Recommendations & Publisher Insights.

 2. I det övre högra hörnet väljer du annonsnätverket och kontot.

 3. Klicka Insights ovanför datatabellen.

 4. När Actions kolumn för raden innehåller ett funktionsmakro, du kan också klicka Click here för att öppna Microsoft Advertising som du kan agera utifrån insikterna.

  Om du inte är inloggad på Microsoft Advertising redigeraren, du dirigeras först till inloggningsskärmen.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c