Bästa tillvägagångssätt för att använda utgivarrekommendationer med portföljer

Rekommendationstyp
Beskrivning
Använd Recommendations automatiskt med Portfolio Sök, Socialt och Commerce?
Kommentar
Ads och tillägg (kallas nu"Ads and assets" i Google Ads)
Recommendations för att lägga till/redigera annonser och resurser
Kan tillämpas automatiskt, men annonsörer bör granska rekommendationer manuellt.
Det krävs granskningsrekommendationer för att säkerställa att responsiva sökannonser är anpassade efter annonsörens krav.
Automated campaigns
Recommendations för automatiska kampanjer (lokala och smarta kampanjer)
Finns inte i Search, Social och Commerce.
Bidding and budget
Anbud, budget och målinriktade rekommendationer för att förbättra resultatet
Använd inte programmet automatiskt för kampanjer i optimerade portfolior.
Aktuella rekommendationer kan vara endimensionella för dina syften. Till exempel: Google Ads rekommenderar en ökning av målvärdet i CPA, utan att bekymra sig om budgeten, när klickningar minskar för en kampanj.
Keywords and targeting
Rensa nyckelord och rekommendationer för målgrupper
Kan tillämpas automatiskt, men använd Automatiskt om du vill.
Använd rensning av nyckelord och borttagning av redundans mellan kampanjer, men undvik ytterligare automatisering (som att automatiskt skapa dynamiska sökannonser eller automatiskt utöka målgrupper).
Measurement
Recommendations för konverteringsspårning och certifiering
Finns inte i Search, Social och Commerce.
Dessa rekommendationer kan påverka prestandan. Kontakta ert Adobe-kontoteam för att diskutera för- och nackdelar med eventuella rekommendationer innan ni börjar tillämpa dem.
Repairs
Diverse rekommendationer för att förbättra kontoproblemen
Finns inte i Search, Social och Commerce.
Granska reparationsrekommendationer manuellt inom Google Ads. Den här rekommendationstypen är ett bra sätt att identifiera ogodkända annonser, feedsproblem, spårningsproblem och så vidare.
Other
Rekommendation att använda Google Ads mobilapp
Finns inte i Search, Social och Commerce.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c