MSA Ad Extension by Keyword Report

Microsoft Advertisingendast konton

Den här rapporten visar visningar, klickningar, utgifter och genomsnittskostnad per klick för varje annonstillägg och klickning per nyckelord. Använd den här rapporten om du vill jämföra prestanda för dina annonstillägg för varje nyckelord.

När du kör en rapport med enbart måttkolumner och inga dimensioner innehåller den genererade rapporten två dubblettrader: en med aggregerade data och den andra med alla mätvärden.

Du kan visa data de senaste 180 dagarna. Search, Social, & Commerce hämtar data från Microsoft Advertising i realtid, och det kan ta flera minuter att generera rapporter med större datavolym.

NOTE
När rapporten innehåller en stor datamängd kan rapporten misslyckas. Om det inträffar, kör du rapporten under ett kortare tidsintervall.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för specialrapporter."

 • SE Account Name
 • Campaign Name
 • Ad Group
 • Keyword
 • Keyword Extension Type
 • Click Type
 • Impressions
 • Clicks
 • Total Clicks
 • CTR
 • CPC
 • Network Account ID
 • Ad Group Status
 • Start Date
 • End Date
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c