Lager som stöds

Nedan följer vilka annonsnätverk som stöds, kampanjtyper och annonstyper samt vilka funktioner som är tillgängliga för varje annonstyp.

TIP
Följande tabell är bred. Använd vid behov rullningslisten längst ned i tabellen för att visa hela innehållet. Du kan också tillfälligt dölja innehållsförteckningen eller den högra rutan genom att klicka på Dölj den vänstra rutan överst i den vänstra rutan eller Dölj den högra rutan överst i den högra rutan.
Källa
Nätverk
Kampanjtyp
Annonstyp
Synkronisera och visa
Skapa/redigera
Spåra[1]
Optimera
Rapport[2]
Adobe Analytics Support[3]
Baidu: Stöd endast för befintliga konton i Sök, Sociala och Commerce
Söknätverk
Manuell
Text
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor
Ja
Kampanjer med enbart manuell CPC-anbudsstrategi
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Alla Google feeds
Identifiering (betafunktion)
Discovery (enbildsannonser)

Discovery Carousel (Carousel-annonser för flera bilder)
Automatiskt via API
Ja
Endast i hybridportföljer

Mål för bud och anbudsstrategier fastställs på kampanjnivå, tillsammans med kampanjbudgetar, beroende på vad som gäller för optimeringstypen.
Data på annonsnivå
Data på annonsnivå för sökning, sociala medier och handel med den uppgraderade spårningskoden för AMO ID [4]

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Alla
Högsta prestanda (betafunktion)
Alla typer
Automatiskt via API
Skapa/redigera kampanjer och ladda upp annonsmaterial i kampanjinställningarna i Campaigns > Campaigns

Endast nödvändiga inställningar är tillgängliga. Logga in på om du vill ha valfria inställningar och listgrupper Google Ads Ads editor.
Ja
Endast i hybridportföljer

Mål för anbudsstrategier fastställs på kampanjnivå, tillsammans med kampanjbudgetar.
Data på kampanjnivå

Det finns inga tillgängliga data för listgrupper och annonsnätverket tillhandahåller inga data på annonsnivå.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Kampanjdata från sökning, sociala medier och handel till analyser. Kräver uppgradering Spårningskod för AMO ID.
Google Ads
Visningsnätverk
Standardvisning
Bild
Automatiskt via API
Redigera URL och status endast med glödlampor
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Data på annonsnivå, men inga genomskinliga data
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser, men inga genomskinliga data
Google Ads
Gmail/Visa nätverk
Gmail kampanjer (borttagna)
Gmail
Endast äldre kampanjdata
Äldre analysdata för sökning, sociala medier och handel

Data på kampanjnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
Endast samtal
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer
Ja, med landningssidans suffix och spårningsmall på kontonivå eller genom att lägga till dem manuellt på annonsnivå inom Google Ads Ads] Manager
Lägg endast till visningar och klickningar på gruppnivå från annonsnätverket - inga intäkter
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
[Utökad] Dynamisk sökning Typ av kreativ sökning: "Edsa"
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor
Ja
Ja

För annonsgrupper när kampanjen anger en webbplatsdomän, annars för dynamiska sökmål.
Data på kampanjnivå och annonsnivå

Annonsnätverket tillhandahåller inte data på annonsnivå.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Kampanj- och annonsdata på gruppnivå från sökning, sociala medier och handel till analys
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
Utökad text (borttagen i juni 2022)
Automatiskt via API
Endast borttagning med kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
Responsiv sökning
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Ja
Annonsnivådata för alla tillgängliga annonselement

Obs! Google Ads Ads tillhandahåller inte data utanför sina redaktörer om de textkombinationer som visades som annonser. Mer information om hur du rapporterar för varje textkombination finns i Google Ads Ads-dokumentation.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning (inaktuell)
Text
Automatiskt via API
Statusändringar av befintliga annonser använder endast glödlampor
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
Annonstillägg:

Sitelink (konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå)
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor


Webbplatslänkar har ett"spårningsmall"-fält, men i Sök, Socialt och Handel mappas klickningar och resulterande konverteringar till det associerade nyckelordet, inte till den enskilda platslänken.
— Search, Social, & Commerce optimerar inte för webblänken. I stället optimeras det till det nyckelord som är associerat med den annons som innehåller sitelink.


Data för det associerade nyckelordet är tillgängliga. I Google Adskan du se prestandadata på sitelänknivå på Campaigns tab > Ad Extensions -fliken.

Om du vill se vilka individuella konverteringar som ett klick har orsakat på en sitellänk skapar du en Transaktionsrapport. The Link Type kolumnvärdet för en sitelink är sl:<sitelink text="">, t.ex. sl:Se Aktuella erbjudanden.
Data för det associerade nyckelordet endast från sökning, sociala medier och handel till analys
Google Ads
Söknätverk
Standardsökning
Andra annonstillägg:

Bildtexttillägg

Platstillägg

Telefontillägg
Automatiskt via API
Hantera bildtexter och telefontillägg med kampanjhanteringsvyer.

Platstillägg är inte tillgängliga. Dina befintliga platstilläggsassociationer synkroniseras men kan bara tas bort.


Webbplatslänkar har ett"spårningsmall"-fält, men i Sök, Socialt och Handel mappas klickningar och resulterande konverteringar till det associerade nyckelordet, inte till den enskilda platslänken.

Andra typer av annonstillägg har ingen URL att spåra, och det går inte att mappa konverteringsdata till dem med Search, Social och Commerce.


Google Ads mappar klickningarna på ett tillägg till det nyckelord som är associerat med den annons som tillägget ingår i.

Det finns inga kostnadsdata eller klickdata på tilläggsnivån tillgängliga i Sök, Socialt och Commerce. I Google Ads, kan du se kostnad och klicka på data på tilläggsnivån på Campaigns tab > Ad Extensions -fliken.

Om du vill se vilka individuella konverteringar som har gjorts genom att klicka på en länk på en webbplats skapar du en Transaktionsrapport. The Link Type kolumn för en sitelink är sl:<sitelink text="">, t.ex. sl:Se Aktuella erbjudanden.
Data för det associerade nyckelordet endast från sökning, sociala medier och handel till analys
Google Ads
Shoppingnätverk
Standard shopping
Produktförsäljning (Creative Type "Product")
Automatiskt via API
Annonskopian genereras automatiskt för produktgrupper i annonsgruppen. Redigera annonsstatus endast med glödlampor och lagerhanteringsflöden

Du kan skapa överordnade kampanjer, annonsgrupper och produktgrupper och redigera deras status endast med kampanjhanteringsvyer, glödlampor och lagerhanteringsflöden.
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Ja
Kampanj-, annonsgrupps- och produktgruppsdata Google Ads inte ger annonsnivådata för shoppingkampanjer.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Kampanj-, annons- och produktgruppsdata från Search, Social och Commerce till Analytics
Google Ads
YouTube
Video
Video
Kräver opt in; via API

Endast grundläggande annonsinformation, utan miniatyrbilder
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Kampanjer med Maximize Conversions anbudsstrategi endast i hybridportföljer

Hybridportföljen får endast innehålla YouTube kampanjer.
Data på kampanjnivå och annonsnivå

Annonsnätverket tillhandahåller inte data på annonsnivå.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Kampanj- och annonsdata på gruppnivå från sökning, sociala medier och handel till analys
Microsoft Advertising
Alla
Högsta prestanda (betafunktion i Sök, Social och Commerce)
Alla typer
Automatiskt via API
Skapa/redigera kampanjer i Campaigns > Campaigns.
Ja
Endast i hybridportföljer

Mål för anbudsstrategier fastställs på kampanjnivå, tillsammans med kampanjbudgetar.
Data på kampanjnivå

Annonsnätverket tillhandahåller inte data på annonsnivå.
Microsoft Advertising
Målgruppsnätverk
Målgruppskampanjtyper:

"Audience (image)och "Audience (feed)"
Responsiv

Inkluderar bildbaserade annonser och produktbaserade annonser endast för målgruppsnätverket
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor
Ja
Förbättrade CPC-kampanjer (eCPC), kampanjer med Maximize Conversions anbudsstrategi i hybridportföljer
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Målgruppsnätverk
Audience Video
Responsiv
Automatiskt via API
Du kan skapa överordnade kampanjer och annonsgrupper med kampanjhanteringsvyer.
Ja
Ja för förbättrade CPC-kampanjer (eCPC)

Inte tillgängligt för CPM-kampanjer
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Målgruppsnätverk
Audience CTV Video
Responsiv
Automatiskt via API
Du kan skapa överordnade kampanjer och annonsgrupper med kampanjhanteringsvyer.
Ja
Ja för förbättrade CPC-kampanjer (eCPC)

Inte tillgängligt för CPM-kampanjer
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Målgruppsnätverk
Sök
Utökade textannonser med "Prefer Audience Ad Format" valt
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer

Inget stöd för bildtillägg
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Målgrupps- och söknätverk
Shoppingkampanjer för varumärken (betafunktionen i Search, Social och Commerce):

Varumärkesförsäljning: använder anbudsstrategin Manual CPC

Varumärkeskampanjer: använder anbudsstrategin Cost per Sale
Produkt
Automatiskt via API
Du kan skapa en överordnad kampanj, annonsgrupp och produktgrupper med kampanjhanteringsvyer.
Ja
Nej
Produktgruppnivådata
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Produktgruppsdata från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Microsoft Store
Butiksannons (betafunktion i Sök, Social och Commerce)
Produkt
Automatiskt via API
Du kan skapa en överordnad kampanj, annonsgrupp och produktgrupper med kampanjhanteringsvyer.
Ja
Ja för Manual CPC kampanjer.

Inte tillgängligt för Manual CPA kampanjer.
Produktgruppnivådata
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Produktgruppsdata från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Sök
[Utökad] Dynamisk sökning
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Sök
Utökad text (borttagen i februari 2023)
Automatiskt via API
Redigera status för befintliga annonser endast med kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Sök
Multimedia
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer. Redigera stöd även för status och URL:er endast i glödlampor
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Sök
Responsiv sökning
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Sök
Standardtext (borttagen 2017)
Automatiskt via API
Redigera endast med kampanjhanteringsvyer och glödlampor
Ja
Ja
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Söknätverk
Standardsökning
Annonstillägg:

Sitelink (kampanjnivå)
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer och glödlampor


Sitelinks på kampanjnivå harTracking Template", men Sök, Socialt, & Commerce mappar klickningar och resulterande konverteringar till det associerade nyckelordet, inte till den enskilda sitelänken.


Search, Social, & Commerce optimerar inte för webblänken. I stället optimeras det till det nyckelord som är associerat med den annons som innehåller sitelink.


Data för det associerade nyckelordet är tillgängliga. Använd för prestandadata på sitelink-nivå Microsoft Advertising annonsredigerare.

Om du vill se vilka individuella konverteringar som ett klick har orsakat på en sitellänk skapar du en TransaktionsrapportRapport. The Link Type kolumn för en sitelink är sl:<sitelink text="">, t.ex. sl:Se Aktuella erbjudanden.
Data för det associerade nyckelordet endast från sökning, sociala medier och handel till analys
Microsoft Advertising
Shoppingnätverk
Standard Shopping
Produkt
Automatiskt via API
Erbjudandelinjer som endast använder kampanjhanteringsvyer och glödlampor; annonser genereras automatiskt. Du kan skapa en överordnad kampanj, annonsgrupp och produktgrupper med kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden.
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Ja
Data på annonsnivå

Om du vill se vilka individuella konverteringar som gjordes när du klickade på en shoppingannons skapar du en Transaktionsrapport; Link Type kolumn för en produktlista är pla:&lt;product ID&gt;, till exempel pla:8525822.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Microsoft Advertising
Shopping: Smart shopping
Smart Shopping (Betafunktion i Sök, Social och Commerce)
Produkt
Automatiskt via API som standard, men kan vara avanmäld
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Sök i kampanjer med Maximize Conversion Value och tROAS endast anbudsstrategier i hybridportföljer

Målet får endast omfatta Adobe mätvärden, och du måste göra det möjligt att överföra mål för sökning, sociala medier och handel till Microsoft Advertising.
Data på annonsnivå

Om du vill se vilka individuella konverteringar som gjordes när du klickade på en shoppingannons skapar du en Transaktionsrapport; Link Type kolumn för en produktlista är pla:&lt;product ID&gt;, till exempel pla:8525822.
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Naver
Söknätverk
Webbplats
Text


Ingen synkronisering, men du kan manuellt replikera kontostrukturen och överföra daglig trafikstatistik för rapportering och konverteringsattribuering

Se "Implementera Naver konton med enbart spårning."


Du kan replikera/redigera kontostrukturen manuellt med mallar.
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar i nyckelordsinställningarna i annonsnätverket


Ingen budgivning
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och handel, men inte tvärtom
Pinterest (Synkroniseringsstödet upphörde 2022)
Söknätverk
Trafikkampanjer med enbart sökannonser och annonsgrupper med nyckelordsanpassning
Upphöjt stift


Äldre kontoinformation till och med den 21 juli 2022 finns som skrivskyddad.
Endast gamla visningar och klickningar på annonsnivå från Pinterest, men inga intäkter, synkade fram till den 21 juli 2022.
Analysdata för sökning, sociala medier och handel, men inte tvärtom
Yahoo! Display Network
Visningsnätverk
Visa
Banderoll, responsiv bild
Automatiskt via API, men skrivskyddat
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Kampanjer med Manual CPC köp endast

Samma bud gäller för alla annonser i en annonsgrupp.
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yahoo! Display Network
Söknätverk
Sök
Text (lång och kort)
Automatiskt via API
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt för att spåra mallar i annonsnätverket
Kampanjer med enbart manuell CPC-anbudsstrategi

Samma bud gäller för alla annonser i en annonsgrupp.
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yahoo! Japan Ads
Söknätverk
Sponsrad sökning
Utökad text

(Gäller endast äldre annonser, togs bort i september 2022 i stället för responsiv sökning)
Automatiskt via API
Ta endast bort med kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Kampanjer med Manual CPC köp endast
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yahoo! Japan Ads
Söknätverk
Sponsrad sökning
Responsiv sökning
Automatiskt via API
Ja, när du lägger till klickspårningstaggar manuellt i annonsnätverket
Kampanjer med Manual CPC köp endast
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yahoo! Japan Ads
Söknätverk
Sponsrad sökning
Standardtextannonser (borttaget 2017)
Automatiskt via API
Ta endast bort med glödlampor
Ja
Kampanjer med Manual CPC köp endast
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yahoo Native (Synkroniseringsstödet upphörde 2022)
Inbyggt nätverk
Inbyggt
Text


Äldre kontoinformation fram till 10 mars 2022 finns som skrivskyddad.


Gammala data på annonsnivå som synkroniserades till och med den 10 mars 2022.
Analysdata för sökning, sociala medier och handel, men inte tvärtom
Yandex
Söknätverk
Sök
Text
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Kampanjer med endast CPC:s anbudsstrategi
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
Yandex
Visningsnätverk
Visa/Innehåll
Text
Automatiskt via API
Använda kampanjhanteringsvyer, glödlamporoch lagerhanteringsflöden
Ja
Kampanjer med endast CPC:s anbudsstrategi
Data på annonsnivå
Analysdata för sökning, sociala medier och Commerce

Data på annonsnivå från sökning, sociala medier och handel till analyser
  1. För de flesta annonsnätverk och kampanjtyper aktiverasEF Redirectoch "Auto Upload" spårningsinställningar för en aktiv kampanj (antingen inställda på kampanjnivå eller ärvda från kontoinställningarna) skapar Search, Social, & Commerce automatiskt och överför URL:er för annonsgruppskomponenterna till annonsnätverket varje gång det synkroniseras med det. Annars måste du generera spårnings-URL:er och lägga till dem i inställningarna för konto-, kampanj- eller kampanjkomponenten. Se "När och hur klickspårnings-URL:er ska genereras per annonsnätverk och objekt." ↩︎

  2. Se"Godtagbara portföljtyper per kampanjanbudsstrategi" i optimeringshandboken, som finns tillgänglig via Sök, Sociala medier och handel. ↩︎

  3. Kräver integrering med Adobe Analytics. Se "Översikt över Analytics för Adobe Advertising." ↩︎

  4. Analytics data skickas till Search, Social, & Commerce med den uppgraderade spårningsparametern för AMO ID (med början s_kwcid), oavsett vilket AMO ID-format du vanligtvis använder för kontot. Om du vanligtvis använder den äldre versionen av AMO ID rekommenderar vi att du uppgraderar till det nya AMO ID-formatet för att få en så bra upplevelse som möjligt. Men även om era klicknings-/kostnadsdata och intäktsdata spåras med olika AMO-ID:n, klassificeras båda datauppsättningarna fullständigt och slås samman under samma kampanj och konto. ↩︎

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c