Översikt Analytics for Advertising

Annonsörer med DSP ochAdvertising Search, Social, & Commerce

Analytics for Advertising integrerar Adobe Analytics och Adobe Advertising för att utöka och förbättra funktionerna i respektive produkt.

Tack vare integreringen kan annonsörer spåra klicknings- och genomskinlighetsinteraktioner på webbplatser i sina Analytics instanser, som gör det möjligt för varumärken att se hur deras annonskostnader leder till webbplatsengagemang och viktiga affärsmål.

Dessutom kan Adobe Advertising komma åt de omfattande förstahandsdata som Analytics samlingar med Analytics -taggar finns redan på platsen. Detta ger en mer robust hantering av resor, återmarknadsföring från första part och rapportering av betalda webbplatser. Adobe Advertising kan använda Analytics data för optimering av utgifter och bud.

När de är korrekt anställda, Analytics for Advertising Skapar oskärpa mellan två traditionella roller: hantering av annonseringsresor (den åtgärd som innebär att användare skickas till webbplatsen via annonser) och förståelse för webbplatsengagemanget via webbanalys.

Fördelar:

 • Skicka Analytics segment direkt till Adobe Advertising för återmarknadsföring av förstahandswebbplatser.
 • Använd Analytics anpassade händelser och standardhändelser som konverteringssignaler för optimering av betalmediereklam.
 • Utnyttja Analytics Analysis Workspace för att bättre förstå webbplatsens startpunkter och besöksbeteenden.
 • Bättre samarbete mellan webbanalytiker och betalteam.
 • Använd beständiga Adobe Advertising-vy- och klicknings-ID:n i Analytics för att förstå webbplatsengagemanget.
 • Förbättra traditionella betalda medierapporter i Analysis Workspace med anpassade mätvärden, anpassade dimensioner och webbplatsaktivitet som inte är möjliga när data eller pixlar exporteras till annonsservrar eller andra DSP.
 • Utnyttja Analytics finns redan på webbplatsen för att spåra och optimera Adobe Advertising.

Använda analyser för betald medierapportering

Analytics for Advertising ger bättre rapporter och insikt i hur annonserna påverkar webbplatsens beteende genom att göra det möjligt för er att:

 • Använd beständiga Adobe Advertising-vy- och klicknings-ID:n i Analytics för att förstå webbplatsengagemanget.
 • Utnyttja Analysis Workspace för att bättre förstå webbplatsens startpunkter och besöksbeteenden. Ni har tillgång till dimensionella data och händelsedata för betalda media, som innehåller kampanjenhetsnamn i Adobe Advertising (inte bara för utplaceringar och annonser) och tillhörande mått, t.ex. klick, visningar och kostnader.

Används Analytics som ert betalda medierapporteringsverktyg behöver din organisation logga in på Experience Cloud med tillgång till Analysis Workspace. Adobe Advertising-teamet kommer att hjälpa er att mappa data från Adobe Advertising till enskilda rapporteringsprogram i Analysis Workspace. Du kan skicka data från Adobe Advertising till alla rapportsviter, men du bör vara medveten om de rapportsviter som har mappats till Adobe Advertising och de som inte har det. Beroende på rapportsviten kan detta ändra rapporterade data.

Adobe Advertising-ID:n i Analytics fungerar som andra eVars, med en anpassad, permanent förfallotid. Som standard är attributsökningsfönstret inställt på 60 dagar under Adobe Advertising-implementeringen. Om du vill ändra den här inställningen arbetar du med ditt kontoteam på Adobe.

Adobe Advertising-dimensioner läggs till med suffixet"(AMO ID)" (t.ex."Ad Type (AMO ID)"). Se "Adobe Advertising Metrics in Analysis Workspace" för en lista över tillgängliga dimensioner.

NOTE
När du visar data från Adobe Advertising (eller en datauppsättning) i Analyticsska du vara medveten om att mätvärden och rapporter baseras på de regler som anges i Analytics. Informationen kan skilja sig från vad du ser i andra rapporteringssystem, som annonsserverrapporter, DSP rapporter eller sökmotorrapporter. För att förstå datamatchningsskillnaderna i Analyticsbehöver du veta när eVar data förfaller, vilket definierar ett besök, vad som betraktas som sista beröringsattribuering jämfört med total bestående attribuering och andra faktorer. Mer information finns i Förväntade datavariationer mellan Analytics och Adobe Advertising.

Använda analyser för att driva Adobe Advertising-kampanjer och Portfolio

Utan behov av ytterligare pixlar, Analytics for Advertising ger bättre optimering och enklare målgruppssegmentering genom att skicka två huvudsignaler till Adobe Advertising:

 • Konverteringsmått som ska användas som anbudssignaler:

  • standardvärden, som Revenue och Cart Views.
  • mått för webbplatsengagemang, t.ex. sidvisning och besök.
  • anpassade intäktsmått.
  • reserverade intäktsmått.
 • Segment skapade i Analytics och publiceras i Experience Cloud.

  Du kan använda Analytics segment för återmarknadsföring av förstahandswebbplatser i DSP och betalda sökannonser.

  (Search, Social, & Commerce endast) Annonsörer med Analytics men inte Audience Manager kan också skapa taggbaserade målgrupper (ommarknadsföringslistor) för Google webbplatser och kundmatchande målgrupper (kundlistor) från Analytics segment som delas med Experience Cloud.

Webbplatskonverteringsmått som budsignaler

Du kan använda standardhändelser och anpassade händelser från Analytics bygga viktade mål i Adobe Advertising. Målen ligger till grund för era anbudsbeslut DSP paket och sökportfolior.

NOTE
Du kan inte mappa beräknade värden från Analytics till Adobe Advertising.

Adobe Advertising-teamet hjälper dig att identifiera och kartlägga de händelser som gäller för betalmedieprestanda i Adobe Advertising, där de listas i Search > Admin > Conversions.

Se "Analytics-statistik i Adobe Advertising" om du vill se en lista över tillgängliga mätvärden.

Analyssegment för återmarknadsföring av webbplatser

Adobe Advertising kan äta Analytics segment för återmarknadsföring för DSP och Search, Social, & Commerce annonser som använder Experience Cloud-målgruppsintegreringen mellan Analytics och Experience Cloud.

Så här öppnar du Analytics segment, ett annonserarkonto måste ha Experience Cloud ID-tjänst aktiverat. När ID-tjänsten är aktiverad, alla segment i Experience Cloud (inklusive segment skapade i Analytics och publiceras i Experience Cloud, segment som skapats i Adobe Audience Manager, segment som skapats i Experience Cloud med People core serviceoch segment som skapats i Adobe Experience Platform och skickats till Adobe Advertising via Audience Manager) blir tillgängliga i Adobe Advertising så snart de bearbetas.

Analytics segmenten är tillgängliga inom 24 timmar och uppdateras dagligen.

Mer information om Publiktjänsten i Experience Cloud finns i Experience Cloud målgrupper.

Exempel på hur du använder integreringen integration-examples

Använda data från Adobe Advertising i Analysis Workspace

Om du vill veta hur du kan använda dina Adobe Advertising-data för att skapa visuella rapporter i Analysis Workspace kan du titta på videon "Introduktion till arbetsyta och rapportering."

Använda Conversions i rapporter för direktansluten TV-visning

Annonsera endast DSP användare

Ni kan mäta fullkanalseffekten för era uppkopplade TV-kampanjer genom att länka annonsexponering på CTV-enheter till konverteringar på plats. Den nya Landing Type filter "View-through (CTV)" delar upp konverteringar till separata rader för Click Through, View Throughoch View Through (CTV) värden.

Använd antingen placeringsvyn eller marknadsföringskanalvyn i Analysis Workspace för att visa dina CTV-konverteringsvärden.

Använda placeringsvyn:

 1. Inkludera utgifter för CTV i rapportvyn.

 2. Inkludera önskade mätvärden, t.ex. "Impressions", "Clicks" osv.

 3. Använd följande filter:

  Annonsplattform: Advertising Cloud DSP

  Landningssida: View-Through (CTV)

Använda vyn Marknadsföringskanal:

 1. Inkludera dimensionen Marketing Channel.

 2. Inkludera önskade mätvärden, t.ex. "Impressions", "Clicks" osv.

 3. Använd följande filter:

  Annonsplattform: Advertising Cloud DSP

  Landningssida: View-Through (CTV)

Skapa instrumentpaneler för Adobe Advertising

Om du vill veta hur du kan spåra dina Adobe Advertising-data mot dina mål i Analysis Workspace kan du titta på videon "Skapa instrumentpaneler för Adobe Advertising med Adobe Analytics."

Använda Adobe Advertising-ID för analys av webbplatspost

Se videon " om du vill se hur du kan skapa en rapport på Adobe Advertising för att övervaka veckodag, tidpunkt, webbläsare och geografiska förhållanden.Skapa rapporter för webbplatsposter i Adobe Advertising."

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3