JavaScript-kod för Analytics for Advertising

Annonsörer med endast DSP

För DSP Analytics for Advertising integreringen spårar genomskinlig och klickbar interaktion mellan webbplatser. Klicka-för-klicka-besök spåras av Adobe Analytics standardkod på webbsidorna, Analytics koden hämtar parametrarna AMO ID och EF ID i landningssidans URL och spårar dem i deras respektive reserverade eVars. Du kan spåra visningar genom att distribuera ett JavaScript-kodfragment på dina webbsidor.

I den första sidvyn av ett besök på webbplatsen kontrollerar JavaScript-koden i Adobe Advertising om besökaren tidigare har sett eller klickat på en annons. Om användaren tidigare har kommit in på webbplatsen via en klickning eller inte har sett någon annons, ignoreras besökaren. Om besökaren har sett en annons och inte har gått in på webbplatsen via ett klick under klicka på uppslagsfönstret som anges i Adobe Advertising, använder JavaScript-koden i Adobe Advertising antingen a) Experience Cloud ID-tjänst för att generera ett extra ID (SDID) eller b) använder Adobe Experience Platform Web SDK generateRandomID metod för att generera en StitchID. Båda ID:n används för att knyta data från Adobe Advertising till besökarens Adobe Analytics-träff. Adobe Analytics frågar sedan Adobe Advertising efter det AMO-ID och EF-ID som är kopplat till annonsexponeringen. AMO-ID:t och EF-ID:n fylls sedan i i deras respektive eVars. Dessa värden gäller under en angiven period (som standard 60 dagar).

Analytics skickar statistik om webbplatstrafiken (t.ex. sidvisningar, besök och hur länge de används) och Analytics Anpassade händelser eller standardhändelser till Adobe Advertising per timme, med EF ID som nyckel. Dessa Analytics mätvärden körs sedan genom Adobe Advertising attribueringssystem för att koppla konverteringarna till klicknings- och exponeringshistoriken.

NOTE
Spårningslogiken för JavaScript i Adobe Advertising finns på Adobe sidan och påverkar därmed inte sidans inläsningstid.
Logiken i DCM dataanslutning till Analytics (med Google Campaign Manager 360) för DSP finns på klientsidan. Klientsidans sammanslagning saktar ned sidbelastningen och ökar risken för dataförlust. Detta beror på att Analytics JavaScript måste pinga DoubleClick och vänta på DoubleClick för att skicka tillbaka den senaste klicknings-/tryckinformationen till Analytics. När DSP teamet skapar DCM dataanslutning måste du ange hur länge du vill fördröja sidan.

Distribuera JavaScript-koden

JavaScript-biblioteket består av två rader som tillåter Analytics och Adobe Advertising för att kommunicera med varandra. Om Analytics for Advertising integreringen slutfördes under implementeringen av Adobe Advertising bör du ha fått den här koden med instruktioner om hur den ska distribueras.

Koden

Implementeringar som använder Experience Cloud Identity Service visitorAPI.js kod

<script src="https://www.everestjs.net/static/le/last-event-tag-latest.min.js">
<script>
   if("undefined" != typeof AdCloudEvent)
     AdCloudEvent('IMS ORG Id','rsid');
</script>

Implementeringar som använder Experience Platform Web SDK alloy.jskod

<script src="https://www.everestjs.net/static/le/last-event-tag-latest.min.js">
<script>
   if("undefined" != typeof AdCloudEvent)
     stitchId = AdCloudEvent('IMS ORG Id','rsid').generateRandomId();
</script>

Placera koden där

The Analytics for Advertising JavaScript-funktionen måste komma efter Experience Cloud ID-tjänsten men före Analytics App Measurement-koden. Detta garanterar att det kompletterande ID:t (SDID) eller StitchID ingår i ert Analytics-samtal.

Kodplacering

Verifierar koddistribution

Du kan utföra valideringen med valfritt verktyg för paketkodsnuttar (t.ex. Charles, Fiddler, eller Chrome Developer Tools) genom att jämföra värdena för de fyra ID:n mellan begäran som skickas till Adobe Advertising och begäran som ska Analytics, enligt nedan.

Bekräfta koden med Chrome Developer Tools validate-js-chrome

 1. Öppna Chrome Developer Tools och klicka på Nätverk -fliken.

 2. Läsa in en webbsida som innehåller Analytics for Advertising JavaScript.

 3. Filtrera Network tabba efter last och granska två rader:

  Filtrera vid senaste

  • Den första raden är anropet till JavaScript-biblioteket och kallas för last-event-tag-latest.min.js.

  • Den andra raden är det samtal som skickar begäran till Adobe Advertising. Den börjar så här: _les_imsOrgId=[your_imsOrgId_here]&_les_url=[your_encoded_url]

   Om du inte ser samtalet till Adobe Advertising kanske det inte är den första sidvyn av ditt besök. I testsyfte kan du ta bort cookien så att nästa anrop blir den första sidvyn för motsvarande besök:

  1. På fliken Program hittar du adcloud cookie, och verifiera att cookien innehåller _les_v (senaste besök) med värdet y och en UTC-epok som går ut om 30 minuter.
   1. Ta bort adcloud cookie och uppdatera sidan.
 4. (Implementeringar som använder Experience Cloud Identity Service visitorAPI.js kod) Filtrera på /b/ss för att se Analytics-träffen.

  Filtrera på

 5. (Implementeringar som använder Experience Platform Web SDK alloy.jskod) Filtrera på /interact för att verifiera att nyttolasten för begäran till Edge Network innehåller advertisingStitchID.

  Filtrera på

 6. Jämför ID-värdena mellan de två träffarna. Alla värden ska finnas i frågesträngsparametrar förutom för rapportsvitens-ID i Analytics-träffen, som är URL-sökvägen omedelbart efter /b/ss/.

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4
  ID Analysparameter Edge Network Adobe Advertising-parameter
  Experience Cloud IMS-organisation mcorgid _les_imsOrgid
  Kompletterande data-ID sdid _les_sdid
  Häftnings-ID stitchId advertisingStitchID under _adcloud property
  Analytics Report Suite Värdet efter /b/ss/ _les_rsid
  Experience Cloud Visitor-ID mitten _les_mid

  Om ID-värdena matchar varandra bekräftas JavaScript-implementeringen. Adobe Advertising skickar Analytics om det finns någon klicknings- eller vyspårningsinformation på servern.

Bekräfta koden med Adobe Experience Cloud Debugger

 1. Öppna Adobe Experience Cloud Debugger på din hemsida.

 2. Gå till Network -fliken.

 3. I Solutions Filter verktygsfält, klicka Adobe Advertising och Analytics.

 4. I Request URL - Hostname parameterrad, lokalisera lasteventf-tm.everesttech.net.

 5. I Request - Parameters rad, granska genererade signaler, liknande steg 3 i "Bekräfta koden med Chrome Developer Tools."

  • (Implementeringar som använder Experience Cloud Identity Service visitorAPI.js kod) Kontrollera att Sdid parametern matchar Supplemental Data ID i Adobe Analytics-filtret.
  • (Implementeringar som använder Experience Platform Web SDK alloy.jskod) Kontrollera värdet på advertisingStitchID parametern matchar Sdid skickas till Experience Platform Edge Network.
  • Om koden inte genereras kontrollerar du att cookien Adobe Advertising har tagits bort i Application -fliken. Uppdatera sidan och upprepa processen när den har tagits bort.

  Granskning Analytics for Advertising JavaScript-kod i Experience Cloud Debugger

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3