Adobe Advertising Metrics in Analysis Workspace

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics

NOTE
  • Adobe Advertising överför trafikstatistik och mått till Analytics varje dag.
  • Analytics tar klickningar och genomgångar i realtid för Adobe Advertising.
  • För Search, Social, & Commerce, stöds den här funktionen för de flesta annonsnätverk och kampanjtyper. Se "Lager som stöds" i Search, Social, & Commerce Guide för mer information.

Trafikstatistik från Adobe Advertising

Adobe Advertising trafikstatistik på Analytics börjar oftast med "Adobe Advertising", förutom "AMO ID Instances." Men för långtidskunder som använde en anpassad händelse (i stället för en reserverad händelse) för att ursprungligen skapa mätvärden för klick, kostnader och visningar börjar mätvärdena fortfarande med"AMO".

Trafikmått
Beskrivning
Adobe Advertising Clicks eller (vissa gamla kunder) AMO Clicks
Antal Adobe Advertising-klick totalt.
Adobe Advertising Cost eller (vissa gamla kunder) AMO Cost
Adobe Advertising i rapporteringsprogrammets valuta.
Adobe Advertising Impressions eller (vissa gamla kunder) AMO Impressions
Antalet Adobe Advertising-visningar.
Adobe Advertising Measurable Impressions
Antalet visningar som har opererats och för vilka visningspotentieringen har initierats. Detta värde beräknas som (instrumenterade avtryck - antalet omätbara avtryck).
Adobe Advertising Minutes Viewed
Hur många minuter en Adobe Advertising-video visades.
Adobe Advertising Not Viewable Impressions
Antalet visningar som inte kunde visas. Detta värde beräknas som (Adobe Advertising Measurable Impressions - Adobe Advertising Viewable).
Adobe Advertising Viewable Impressions
Antalet avtryck som har mätts så att de kan visas enligt placeringskonfigurationen.
Adobe Advertising Views
Antalet vyer på en annons. En vy räknas när visningsprogrammet startar Adobe Advertising-videon.
Adobe Advertising Views 25% Complete
Antalet vyer för vilka minst 25 % av en Adobe Advertising-video bevakades.
Adobe Advertising Views 50% Complete
Antalet vyer för vilka minst 50 % av en Adobe Advertising-video bevakades.
Adobe Advertising Views 75% Complete
Antalet vyer för vilka minst 75 % av en Adobe Advertising-video bevakades.
Adobe Advertising Views 100% Complete
Antalet vyer som 100 % av en Adobe Advertising-video bevakades för.
AMO ID Instances
Antalet gånger AMO ID är inställt.

Adobe Advertising Dimensioner

NOTE
Alla Adobe Advertising-dimensioner i Analytics följs av "(AMO ID)."
Dimension
Tillämpliga Adobe Advertising-data
Beskrivning
Ad Platform (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
DSP eller sökmotorns namn
Account (AMO ID
DSP och Search, Social, & Commerce data
Kontonamnet.
Network (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
RTB (DSP) eller annonsnätverksnamnet (Search, Social, & Commerce)
Campaign (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Kampanjnamnet.
Optimization (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Paketet (DSP) eller portfölj (Search, Social, & Commerce).
Placement (AMO ID)
DSP data
Placeringsnamnet.
Ad Group (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Annonsgruppens namn.
Keyword (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Nyckelordet.
Match Type (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Sökmatchningstypen.
Keyword Match Type (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Nyckelordet och matchningstypen.
Ad Type (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Annonstypen, till exempel text, video, display, eller native.
Ad Title (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Annonstypen (DSP) eller annonsrubrik (Search, Social, & Commerce).
Ad Description (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Annonsbeskrivningen (DSP) eller reklamtext (Search, Social, & Commerce).
Ad Display URL (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Den URL som visas i annonsen.
Ad Destination URL (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Annonsens mål-URL.
Landing Type (AMO ID)
DSP och Search, Social, & Commerce data
Anger om landningssidan var en genomsiktlig eller klickbar.
Product Target (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Produktmålet för en produktlistad annons.

Användbara anpassade beräknade värden för Adobe Advertising

Överväg att skapa följande mått för dina Adobe Advertising-data.

  • Klicka på instansen av landningssidan (AMO ID Instances / Adobe Advertising Clicks): Detta är den procentuella andelen personer som klickade på annonsen och tog den till landningssidan.
  • Mätbar hastighet (Adobe Advertising Viewable Impressions / Adobe Advertising Impressions * 100)
  • Synlig tryckhastighet (Adobe Advertising Viewable Impressions / Adobe Advertising Measureable Impressions * 100)
  • Kostnad per vy (Adobe Advertising Cost / Adobe Advertising Views)
  • Kostnad per klick (Adobe Advertising Cost / Adobe Advertising Clicks)
recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3