Om Google Ads placeringar

Google Adsendast konton

Placeringar är platser i visningsnätverket där annonserna kan visas. Placeringsinställningarna innehåller de maximala parametrarna för köp- och säljannonsering samt valfria spårningsparametrar. Inställningarna på placeringsnivå åsidosätter annonsgruppen eller kampanjinställningarna.

Du kan skapa platser för alla annonsgrupper i en stöds Google Ads kampanjtyp som har visningsnätverket som mål inom en synkroniserat sökmotorkonto.

The Placements vyer

The Placements > Placements visa listor över alla dina placeringar och Placements > Negatives visar en lista över alla dina negativa placeringar, som annonser inte visas för.

Du kan skapa placeringar för en annonsgrupp från Placements > Placements vy. Du kan skapa negativa nyckelord för valfri annonsgrupp eller kampanj från antingen Placements > Negatives visa eller från inställningarna för kampanj och annonsgrupp. Du kan också redigera och ändra status för aktiva och pausade placeringar samt ta bort negativa placeringar.

NOTE
Google Ads inte tillhandahåller prestandadata på annonsnivå för ersättningar.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c