AdWords Conversion Report

Google Adskonton med Google Ads endast konverteringsoptimering

The AdWords Conversion Report innehåller kostnads-, klicknings- och insiktsdata; konverteringsdata per konverteringstyp som spåras av Google Ads Conversion Optimizer; och (valfritt) härledda mätdata för ett eller flera konton, kampanjer, annonsgrupper, annonser eller nyckelord. Data visas bara när Google Ads Conversion Optimizer är aktiverat i kampanjens budgivningsinställningar (och därmed optimerar inte sökningar, sociala medier och handel anbud för kampanjen). Som standard innehåller data en rad för varje konvertering för varje tillämpligt nyckelord för varje tidsenhet i det angivna datumintervallet. Raderna är i stigande ordning efter annonsgruppens namn och sedan som nyckelord. Rapporten innehåller inte information om kostnad, klickning eller intryck, och inte heller konverteringsdata som spåras av Adobe.

Du kan visa data för de senaste två månaderna.

NOTE
Data för den här rapporten hämtas för föregående dag kl. 23.00 varje dag. Exempelvis hämtas data för 17 juni kl. 23.00 den 18 juni. Om du kör rapporten den 19 juni kl. 9.00 - innan data för 18 juni hämtas - innehåller rapporten data fram till 17 juni kl. 23.00.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för specialrapporter."

 • Account Name
 • Start Date
 • End Date
 • Campaign Name
 • Campaign Status
 • Ad Group Name
 • Ad Group Status
 • Creative Title
 • Creative Description 1
 • Creative Description 2
 • Creative Status
 • Creative Display URL
 • Creative Destination URL
 • Keyword
 • Keyword Status
 • Conversion Type
 • Google Conversions
 • Impressions
 • Clicks
 • Cost
 • Avg Position
 • Google Converted Clicks
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c