Ta bort etikettklassificeringsvärden från kontokomponenter

Om du tar bort ett klassificeringsvärde tas associationen med kontokomponenten och alla dess underordnade komponenter bort. Rapportdata för klassificeringsvärdet är inte längre tillgängliga för dessa komponenter. Om du tar bort ett klassificeringsvärde tas varken värdet eller kontokomponenterna bort.

NOTE
Information om hur du tar bort ett värde från en etikettklassificering finns i "Ta bort etikettklassificeringsvärden."
 1. I Search> Campaigns >Campaigns väljer du enhetsvyn.

 2. Gör något av följande:

  • (Om du vill ta bort värden från en enskild enhet) Håll markören över enhetsnamnet klickar du på Menyknapp och sedan markera Classification.

  • (Så här tar du bort värden från en eller flera enheter:)

   • Markera kryssrutan bredvid varje rad.

    Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader."

   • Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Mer och klicka sedan på Classification.

 3. I Assignment Details, markera Remove.

 4. Gör följande för varje klassificeringsvärde som ska tas bort:

  • I Classification klickar du på klassificeringsnamnet för att expandera det.

  • I Value Name klickar du på namnet på värdet för att markera det.

 5. (Valfritt) Ange ytterligare information:

  • Nästa till Additional Details, klicka Öppna för att utöka detaljerna.

  • Ange ett valfritt Project Name och/eller valfritt Description.

  • Klicka på Save.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c