Markera flera rader

Du kan markera flera rader i Search > Campaigns, Search > Label Classificationsoch Optimization > Constraints vyer på följande sätt:

 • Kortkommandon:

  • Shift+Click: Om du vill markera flera rader i följd klickar du på den första och trycker på Shift medan du klickar på den sista.

  • Ctrl+Click: Om du vill markera flera rader som inte följer varandra klickar du på den första raden och trycker sedan på Ctrl medan du klickar på varje rad till.

 • Global kryssruta ( Kryssruta "Kryssruta") i den övre vänstra kolumnrubriken:

  • Om du vill markera alla rader på den aktuella sidan, som kan innehålla några eller alla rader som är tillgängliga med de använda filtren, baserat på om du visar 25 rader, 50 rader, 100 rader, 200 rader, eller Continuous Scroll — markera den globala kryssrutan.

   När du markerar alla rader på sidan kan du avmarkera enskilda rader.

  • Om du vill markera alla rader som är tillgängliga med de använda filtren markerar du den globala kryssrutan och klickar sedan på Select all N records?, där N är antalet tillgängliga poster.

   När du markerar alla tillgängliga rader kan du inte avmarkera enskilda rader.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c