Använda ett datafilter från en kolumnrubrikmeny

Du kan använda så många filter du vill för en kolumn, ett i taget. Alla filter förenas med operatorn AND. Om du vill lägga till mer än ett filter i taget med alla tillgängliga mätvärden, se "Använda datafilter från verktygsfältet."

 1. Klicka på till höger om kolumnrubriken Nedåtpil och klicka sedan på Add Filter.

 2. Definiera filtret i kolumnen:

  • (Filter utan inmatningsfält) Markera kryssrutorna intill varje värde som ska inkluderas och klicka sedan på Uppdatera filter .

  • (Filter med inmatningsfält) Välj en operator på den andra menyn, ange önskat värde och klicka sedan på Uppdatera filter .

   Om du t.ex. har valtClicks" och bara vill returnera rader med fler än 100 klick, välj sedan greater than" och ange 100 i indatafältet Beroende på datatypen kan tillgängliga operatorer inkludera greater than, less than, equals, contains, doesn’t contain, starts with, ends with, no value, has value, before, after, eller no date.

   note note
   NOTE
   • Textvärden är inte skiftlägeskänsliga. Om du till exempel filtrerar efter kampanjer med"lån" i namnet är resultatet"konsumentlån" och"låneansökningar".
   • Du kan bara använda ett enkelt numeriskt filter (till exempel Impressions > 100) per kolumn.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c