Använda datafilter från verktygsfältet

Du kan använda så många filter du vill i en vy. Alla filter förenas med operatorn AND.

 1. Klicka på i verktygsfältet Filter .

 2. Gör något av följande i filterinställningarna:

  • Klicka på om du vill lägga till ett filter Lägg till filter ADD FILTER och gör sedan följande:

   1. (Valfritt) Om du vill filtrera kolumnnamnen efter textsträng anger du söksträngen i dialogrutan ADD FILTER indatafält.

   2. Välj ett kolumnnamn på kolumnmenyn.

   3. Definiera filtret i kolumnen:

    • (Filter utan inmatningsfält) Klicka Nedåtpil bredvid den andra menyn och markera sedan kryssrutorna intill varje värde som ska inkluderas.

    • (Filter med indatafält) Välj en operator på den andra menyn och ange sedan önskat värde.

     Om du t.ex. har valtClicks" och bara vill returnera rader med fler än 100 klick, välj sedan greater than" och ange 100 i indatafältet.

     Beroende på datatypen kan tillgängliga operatorer inkludera greater than, less than, equals, contains, doesn’t contain, starts with, ends with, no value, has value, before, after, eller no date.

     Obs! Textvärden är inte skiftlägeskänsliga. Om du t.ex. filtrerar efter kampanjer med"lån" i namnet blir resultatet"konsumentlån" och"låneansökningar".

    • (Ad Groups, Keywords, Product Groups, Placementsoch Auto Targets endast vyer; valfritt) Ändra inställningen tillInclude rows with performance data only."

     Varning: Om du avmarkerar alternativet och vyn innehåller många enheter utan prestandadata tar det längre tid att visa data.

  • Om du vill redigera ett befintligt filter klickar du på filtret, ändrar filterdefinitionen och klickar sedan på Uppdatera filter .

  • Om du vill ta bort ett befintligt filter klickar du X bredvid filterdefinitionen.

 3. Klicka på Apply.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c