Ta bort etikettklassificeringsvärden

Om du tar bort värden för etikettklassificering blir de otillgängliga för framtida bruk och rapportdata är inte längre tillgängliga för värdena. Alla tilldelningar mellan värdena och deras överordnade etikettklassificeringar och specifika kontokomponenter tas bort, men de överordnade etikettklassificeringarna och kampanjkomponenterna tas inte bort.

NOTE
Om du bara vill avassociera ett klassificeringsvärde från en kontokomponent går du till "Ta bort klassificeringsvärden från kampanjkomponenter."
  1. Klicka på Search> Campaigns >Label Classifications.

  2. Välj Label Values.

  3. (Valfritt) Filtrera listan så att den innehåller specifika etikettvärden.

  4. Markera kryssrutan bredvid varje etikettvärde som ska tas bort.

    Du kan ta bort upp till 200 rader i taget.

    Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader."

  5. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Ta bort .

  6. Klicka på Delete.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c