Skapa en etikettklassificering

Varje annonsör kan ha upp till 30 etikettklassificeringar.

  1. Klicka på Search> Campaigns >Label Classifications.

  2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa .

  3. Ange ett unikt etikettklassificeringsnamn och klicka sedan på Save.

    Namnet måste vara unikt för annonserarkontot och bestå av ASCII-tecken 32-126och den maximala längden är 27 enkelbyte-tecken. Namnet får inte vara identiskt med namnet på en befintlig rapportkolumn eller en befintlig kalkylbladskolumn. Se namnen på kolumnerna i kalkylbladet Baidu, Google Ads, Microsoft Advertising, Naver, Yahoo! Japan Ads, Yahoo! Visa nätverkoch Yandex.

När du har skapat en etikettklassificering kan du skapa specifika etikettvärden för klassificeringen och tilldela etikettvärdena till kontoenheter från kampanjhanteringsvyer eller med glödlampor.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c