Bilaga - Bulkbladsdata för Yahoo! Display Network konton

Du kan hämta data för Yahoo! Display Network flera konton men det går inte att överföra eller posta kalkylblad till annonsnätverket.

Tillgängliga datafält

Fält
Campaign
Annonsgrupp
Annons
Beskrivning
Platform
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Annonsplattformen.
Acct Name
Om ingår
Om ingår
Om ingår
Det unika namn som identifierar ett annonsnätverkskonto.
Campaign Name
Om ingår
Om ingår
Om ingår
Det unika namn som identifierar en kampanj för ett konto.
Ad Group Name
n/a
Om ingår
Om ingår
Det unika namn som identifierar en annonsgrupp.
Ad Name
n/a
n/a
Om ingår
Det unika namn som identifierar annonsen inom en annonsgrupp. Maximala längden är 50 tecken.
Ad Title
n/a
n/a
Om ingår
Annonsens rubrik.
Description Line 1
n/a
n/a
Om ingår
Den första raden i en annons innehåll.
Description Line 2
n/a
n/a
Om ingår
Den andra raden i en annons innehåll.
Base URL/Final URL
n/a
n/a
Om ingår
URL:en till landningssidan som slutanvändarna tas till när de klickar på annonsen, inklusive eventuella tilläggsparametrar som konfigurerats för kampanjen eller kontot. Bas/slutliga URL:er på nyckelordsnivå åsidosätter URL:er på annonsnivå och högre.
Destination URL
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte, inte i annonsnätverket) För konton med mål-URL:er är det här värdet den URL som länkar en annons till en bas-URL/landningssida på annonsörens webbplats (ibland via en annan webbplats som spårar klickningen och sedan dirigerar om användaren till landningssidan). Den innehåller eventuella tilläggsparametrar som har konfigurerats för kampanj eller konto för sökning, sociala medier och handel. Om du genererade spårnings-URL:er baseras det här värdet på spårningsparametrarna i dina kontoinställningar och kampanjinställningar. Om du har lagt till nätverksspecifika parametrar kan de ersättas med motsvarande parametrar för Sök, Socialt och Handel.
[Advertiser-specific Label Classification]
Om ingår
Om ingår
Om ingår
(Namngiven för en annonsörspecifik etikettklassificering, t.ex. "Färg" för en etikettklassificering som kallas Färg) Ett värde för den angivna klassificeringen som är associerad med entiteten.
Constraints
Om ingår
Om ingår
n/a
En begränsning som är tilldelad entiteten.
Campaign Status
Om ingår
n/a
n/a
Visningsstatus för kampanjen: Active, Paused, eller Deleted.
Ad Group Status
n/a
Om ingår
n/a
Annonsgruppens visningsstatus: Active, Paused, eller Deleted.
Keyword Status
n/a
n/a
Om ingår
Visningsstatus för nyckelordet: Active, Paused, eller Deleted (endast befintliga nyckelord).
Campaign ID
Om ingår
Om ingår
Om ingår
Det unika ID som identifierar en befintlig kampanj.
Ad Group ID
n/a
Om ingår
Om ingår
Det unika ID som identifierar en befintlig annonsgrupp.
Keyword ID
n/a
n/a
Om ingår
Det unika ID som identifierar ett befintligt nyckelord.
AMO ID
n/a
n/a
n/a
(I genererade kalkylblad) En Adobe-genererad unik identifierare för en synkroniserad enhet.
EF Error Message
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Platshållare för att visa felmeddelanden från Sök, Social och Commerce gällande data på raden. Felmeddelanden ingår i EF Errors filer.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c