Hämta/skapa en kalkylbladsfil

Du kan skapa kalkylblad med anpassade inställningar för ett eller flera konton på ett eller flera stödda annonsnätverk. Bulksheets innehåller data från sökningar, sociala medier och Commerce.

För synkroniserade kampanjer kan du synkronisera med annonsnätverket innan du hämtar data för att säkerställa att de senaste dataändringarna på annonsnätverkets sida inkluderas. För alla annonsnätverk kan du välja att generera nya klickspårnings-URL:er som ska inkluderas i filen.

 1. Klicka på Search > Campaigns > Bulksheets.

 2. Klicka på i verktygsfältet Download Bulksheet.

 3. Ange inställningar för kalkylblad:

 4. Selections anger eller väljer du information i fälten.

 5. (Valfritt) Klicka på Rows and Columns anger du de kontokomponenter och de komponentlägen för vilka rader ska inkluderas i kalkylbladet och anger sedan de kolumner som ska inkluderas för varje vald komponent.

  En lista över tillgängliga kalkylbladsrader finns i "Bulkbladsrader efter annonsnätverk."

 6. (Valfritt) Klicka på Filters och ange sedan kriterier för specifika kampanjer, annonser, annonser/kreatörer, nyckelord, utplaceringar och andra enheter som ska ingå i kalkylbladet:

  1. Välj en parameter (enhetsnamn eller ID, eller ett element i en annons, ett nyckelord eller en placering), markera en operator och ange sedan det tillämpliga värdet. Om du till exempel bara vill returnera annonser med"skor" i rubriken för en Google Ads konto, välj Headline, markera contains och sedan ange shoes i indatafältet.

  2. (Om du vill använda ytterligare filter) För varje ytterligare filter klickar du på +Add Filter, markera AND eller OR, markerar ett annonselement eller nyckelord och en operator och anger sedan det tillämpliga värdet.

 7. Klicka på Download.

När aktiviteten startas visas ett meddelande i fönstret, men det är fortfarande öppet så att du kan fortsätta skapa ytterligare kalkylblad om du vill. Alla angivna filter och undantag som gäller för alla nya konton som du väljer behålls. När aktiviteten startas visas filen i vyn Länkark. När filen skapas får du ett e-postmeddelande med en länk till filen. Beroende på mängden data som kompileras kan meddelandet ta flera minuter eller mer. Om det inte går att skapa filen visas en felfil i vyn Bulksheets och du får ett e-postmeddelande med en länk till felfilen.

Hämtningsinställningar för bulkark bulksheet-download-settings

Tabb
Parameter
Beskrivning
Selections
SE Accounts

Konton, kampanjer eller annonsgrupper dit data ska överföras:

 • Markera kryssrutan bredvid kontonamnet och klicka sedan på >> för att flytta det till Selected Filters kolumn.
 • Om du vill välja enskilda kampanjer eller annonsgrupper klickar du bredvid kontot för att expandera det (om det behövs), klickar på bredvid kampanjen för att expandera den, markerar kryssrutan bredvid kampanjnamnet eller annonsgruppnamnet och klickar sedan på >> för att flytta den till Selected Filters kolumn. Om du till exempel bara vill hämta data för Campaign 1 i Konto 1 expanderar du Konto 1, markerar kryssrutan bredvid Campaign 1 och flyttar den sedan till Selected Filters kolumn.

Anteckningar:

 • Ett enda kalkylblad kan användas för flera konton i flera annonsnätverk. Annonsspecifika nätverkskolumner är märkta i kalkylblad med annonsnätverksnamnet (t.ex."Mobile Carriers (Google Ads)").
 • Om du vill se vilken typ av komponent ett objekt är håller du markören över den.
 • För kampanjer är den första bokstaven i annonsnätverksnamnet inom parentes efter kontonamnet (till exempel"Acme Realty (G)" för Google Ads konto).
 • Som standard visas bara aktiva och aktiverade konton och deras aktiva komponenter. Om du vill visa pausade och borttagna komponenter klickar du på Nedåtpil nästa Show och välj **All.
Generate Tracking URLs

(Valfritt) Inkluderar spårningsmallar och landningssidessuffix (för tillämpliga annonsnätverk) i konton med spårningsmallar, eller mål-URL:er med inbäddade spårningskoder i konton med mål-URL:er, för nyckelord, annonser, placeringar, sitelinks och Google Ads produktgrupper i kalkylbladet. Som standard är det här alternativet markerat.

När det här alternativet är markerat genereras URL-adresserna enligt parametrarna i Campaign Tracking i kontoinställningarna eller kampanjinställningarna. Om det redan finns spårnings-URL:er genereras de inte om om de inte behövs (till exempel om nyckelordsmatchningstypen, annonstexten eller kontots spårningsparametrar har ändrats).

Anteckningar:

 • Om annonsören använder spårning av Adobe Advertising och det aktuella kontot inte är konfigurerat för att automatiskt generera och överföra URL:er för spårning, måste du generera nya spårnings-URL:er när bas-URL:erna har ändrats.
 • Om du inte markerar det här alternativet kan du fortfarande generera spårnings-URL:er senare när du överför eller skickar filen.
Perform Pre-sync
(Valfritt) Instruerar Search, Social och Commerce att synkronisera filerna med de angivna kampanjerna för att säkerställa att alla data är desamma. Som standard är det här alternativet inte markerat.
Obs! Search, Social och Commerce synkroniserar automatiskt med annonsnätverket en gång om dagen, när det upptäcker en ny kampanj i annonsnätverket och varje gång du ändrar kampanjdata i Search, Social och Commerce. Välj det här alternativet om du tror att de senaste ändringarna av kampanj- eller kontodata gjordes direkt i annonsnätverket eller med annonsnätverkets redigerare. Det tar längre tid att skapa flera kalkylblad när du väljer det här alternativet.
Bulksheet Name

Namnet på det nya kalkylbladet och filtypen. Som standard skapas filen i tabbseparerat värdeformat och får ett av följande namn:

 • (för alla konton i annonsnätverket) <search_engine name>_<creation date in the format MMDDYYYY>.tsv
 • (för enstaka konton) <account name>_<search_engine name>_<creation date in the format MMDDYYYY>.tsv
 • (för flera konton) MultipleAccounts_<search_engine name>_<creation date in the format MMDDYYYY>.tsv.

Du kan byta namn på filen. Namnet får inte innehålla följande tecken: `# % & *

Rows and Columns
Bulksheet Rows
Enheterna, och deras motsvarande status, som ska inkluderas i kalkylbladet, med en datarad per post. Om du t.ex. inkluderar aktiva kampanjer innehåller kalkylbladet en rad per aktiv kampanj. Endast valda enheter med vald status inkluderas. Standardvärden är förmarkerade baserat på det angivna annonsnätverket. Som standard inkluderas endast aktiva instanser av de markerade entiteterna. En lista över tillgängliga kalkylbladsrader finns i "Bulkbladsrader efter annonsnätverk."

Om du vill lägga till eller ta bort enheter markerar eller avmarkerar du kryssrutorna intill enheterna. Om du vill lägga till eller ta bort status för en enhet klickar du på bredvid statusmenyn och markerar eller avmarkerar kryssrutorna intill enheterna.
Cascading Status Hierarchy
Filtrerar omfånget för underordnade entiteter till de som har de angivna överordnade entitetsstatusarna med en AND-åtgärd. Om du t.ex. väljer"Aktiv kampanj","Aktiv grupp" och"Aktiv nyckelord", innehåller kalkylbladet bara aktiva nyckelord i aktiva annonsgrupper i aktiva kampanjer.

Om du inte markerar det här alternativet beaktas inte den överordnade statusen och filtret använder en OR-åtgärd. Om du t.ex. väljer"Aktiv kampanj","Aktiv grupp" och"Aktiv nyckelord", innehåller bulkbladet alla aktiva kampanjer, alla aktiva annonsgrupper oavsett status för den överordnade kampanjen och alla aktiva nyckelord, oavsett status för den överordnade kampanjen och annonsgruppen.
Bulksheet Columns

Kolumner som ska inkluderas i den hämtade kalkylbladsfilen:

 • AMO ID: (Krävs om "SE ID" är inte markerat) Innehåller en Adobe-genererad unik identifierare för varje entitet/rad. Search, Social och Commerce använder värdet för att fastställa rätt identitet för redigering, men publicerar det inte i annonsnätverket. Senare kan du redigera data för enheten med AMO ID som identifierare, i stället för enhets-ID och överordnade enhets-ID.
 • SE ID: (Krävs om "AMO ID" är inte valt) Inkluderar annonsnätverkets unika identifierare för varje inkluderad kolumn och dess överordnade enheter. Senare, om du redigerar data för en enhet med SE ID som identifierare måste du även inkludera rader för de överordnade entiteterna (inklusive deras SE ID värden).
 • Platform: Innehåller en Platform column i början av varje rad för att ange annonsplattformen (till exempel"Baidu").
 • Acct Name: (Krävs om "AMO ID" är inte markerat) Inkluderar annonsens nätverkskontonamn för varje entitet/rad.
 • [Kolumner som ska inkluderas]: Om du vill ta med alla, inga eller bara markerade kolumner som är relevanta för varje markerad enhet i Bulksheet Rows -avsnitt. Om du vill se de enskilda kolumnerna som är relevanta för en enhet klickar du på Högerpil bredvid enhetsnamnet. Som standard inkluderas alla relevanta kolumner för varje vald entitetsrad. Avmarkera kryssrutan bredvid en enhet eller bredvid en enskild kolumn om du vill utesluta den från kalkylbladet.

Tips: Se till att du inkluderar lämpliga kolumner för att identifiera objektet i varje rad i kalkylbladsfilen. Exempel: du tar med nyckelordsrader per Bulksheet Rows -väljaren men du utelämnar alla nyckelordsrelaterade kolumner. Det resulterande kalkylbladet innehåller en rad för varje nyckelordsinstans. Eftersom inga nyckelordsrelaterade kolumner ingår - inte ens AMO ID eller SE ID - kan du inte identifiera vilken nyckelordsinstans som gäller för en viss rad, och du kan inte använda detta blad för att uppdatera data om du inte manuellt lägger till rätt ID-kolumn och värden.

Filters

Kriterier för specifika kampanjer, annonsgrupper, annonser/kreatörer, nyckelord och/eller placeringar som ska ingå i kalkylbladet:

 1. Välj en parameter (enhetsnamn eller ID, eller ett element i ett kreativt nyckelord eller en placering), markera en operator och ange sedan det tillämpliga värdet.
  Om du till exempel bara vill returnera annonser med"skor" i rubriken för en Google Ads konto, välj Headline, markera contains och sedan ange shoes i indatafältet.
 2. (Om du vill använda ytterligare filter) För varje ytterligare filter klickar du på +Add Filter, markera AND eller OR, markerar ett annonselement eller nyckelord och en operator och anger sedan det tillämpliga värdet.

Bulkbladsrader efter annonsnätverk bulksheet-rows-by-ad-network

Bulkbladsrad
Baidu
Google Ads
Microsoft Advertising
Naver
Pinterest
Yahoo! Display Network
Yahoo! Japan Ads
Yahoo Native
Yandex
Anteckningar
Campaign
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Adgroup
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Creative eller Creative (except RSA)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
(Google Ads) Använd för alla annonstyper utom för responsiva sökannonser, som finns i Responsive Search Ad rad.
Responsive Search Ad
Ja
Ja
Keyword
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Använd endast för icke-negativa nyckelord. Om du vill visa negativa nyckelord som skapats på kampanj- eller annonsgruppsnivå använder du Campaign Negative Keyword eller Adgroup Negative Keyword rad om den är tillgänglig.
Promoted Pin
Ja
Placement
Ja
Auto Target
Ja
Ja
Används för dynamiska sökmål för en annonsgrupp.
Shopping Product Group
Ja
Ja
Campaign Site Link
Ja
Ja
Ja
Campaign Negative Keyword
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Använd endast för negativa nyckelord som skapats på kampanj- eller annonsgruppsnivå. Om du vill visa icke-negativa nyckelord använder du Keyword rad om den är tillgänglig.
Campaign Negative Website
Ja
Ja
Ja
Adgroup Site Link
Ja
Ja
Creative Site Link
Ja
Adgroup Negative Keyword
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Adgroup Negative Website
Ja
Ja
Campaign Location Target
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Adgroup Location Target
Ja
Ja
Campaign Device Target
Ja
Ja
Ja
Adgroup Device Target
Ja
Ja
Ja
Campaign RLSA Target
Ja
Ja
Adgroup RLSA Target
Ja
Ja
Campaign RLSA Negative
Ja
Adgroup RLSA Negative
Ja
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c