Hämta data från en kampanjhanteringsvy

Du kan hämta data från Search > Campaigns > Campaigns förutom för Keywords - Keyword Negatives, Placements - Placement Negatives, Audiencesoch Extensions vyer. Du kan hämta antingen:

 • En rapport i XLSM (makroaktiverat) Microsoft Excel kalkylblad). Om du markerar specifika rader i vyn innehåller rapporten en rad för varje markerad rad. Om du inte markerar några rader skapas en rad för varje rad i vyn.

 • En kalkylbladsfil i TXT-format som innehåller alla relevanta underordnade enheter. Om du väljer rader för entiteter i flera annonsnätverk skapas en fil för varje relevant annonsnätverk. Om du inte markerar några rader skapas en fil för varje annonsnätverk som visas i vyn. Bulkbladsfiler som genereras för olika annonsnätverk innehåller olika datakolumner.

  Om ni genererar data för flera kampanjer och de kombinerade data består av över 500 000 rader, delas data upp ytterligare efter kampanj i två eller flera filer, efter behov, med namnet <bulksheet name>_1.txt, <bulksheet name>_2.txtoch så vidare.

  Varje kalkylbladsfil i Downloads visas även på Bulksheets vy. När filen skapas får du ett e-postmeddelande med en länk från vilken du kan hämta filen. Beroende på mängden data som kompileras kan meddelandet ta flera minuter eller mer. Om det däremot inte går att generera filen visas en felfil i vyn Bulksheets och du får ett e-postmeddelande med en länk till felfilen. Ta bort en kalkylbladsfil från Download eller Bulksheets tas bort från båda platserna.

 1. (Valfritt) Markera enskilda rader som ska inkluderas i filen.

  I annat fall inkluderas alla data i vyn.

 2. Klicka på till höger om verktygsfältet Ladda ned rapport .

 3. Klicka Skapa Create kan du lägga till filnamnet och sedan klicka på Report eller Bulksheet.

 4. (Valfritt) När rapportjobbet är klart klickar du på Ladda ned rapport för att visa Available Reports och hämta eller ta bort rapporten:

  • Om du vill öppna eller spara filen enligt webbläsarens normala procedur klickar du på Ladda ned kalkylblad .

   Mer information om webbläsarproceduren finns i webbläsarens onlinehjälp.

  • Klicka på om du vill ta bort filen Ta bort .

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c