Bilaga - Obligatoriska data för kalkylblad för Yandex konton

Skapa och uppdatera Yandex kampanjdata i grupp kan du använda bulkbladsfiler för sökning, sociala medier och handel som är särskilt formaterade för Yandex konton. Du kan antingen a) generera bulkbladsfiler för befintliga konton i det önskade filformatet eller b) skapa dem manuellt (se "Filformat för bulkblad som stöds" om du vill ha allmän information om vilka filformat som stöds).

Varje blad måste innehålla rubrikfält och motsvarande datafält som krävs för specifika åtgärder som du vill utföra (som att skapa en annons). När ett fält inte är obligatoriskt kan du utesluta det från rubriken och dataraderna. Alla anpassade kolumner tas bort när du överför bulkbladsfilen.

Här följer tillgängliga rubrikfält och beskrivningar av motsvarande datafält, samt mer information om vilka som krävs för att lägga till, redigera eller ta bort data.

Tillgängliga datafält

Tabellen nedan visar vilka fält som är obligatoriska, valfria eller inte tillämpliga när du lägger till, redigerar eller tar bort varje typ av komponentpost. När ett fält inte är tillgängligt för åtgärden ignoreras alla värden som anges i fältet.

NOTE
 • Värdena i alla textkolumner är skiftlägeskänsliga.
 • När du skapar en ny post och inte inkluderar värden för alla obligatoriska datafält, tilldelas vissa av dessa fält de angivna standardvärdena.
 • För fält som inte anges nedan används standardvärdet för annonsnätverket.
 • En lista över tillgängliga kalkylbladsrader i Download Bulksheet se "Bulkbladsrader efter annonsnätverk."
TIP
Följande tabell är bred. Använd vid behov rullningslisten längst ned i tabellen för att visa hela innehållet. Du kan också tillfälligt dölja innehållsförteckningen eller den högra rutan genom att klicka på Dölj den vänstra rutan överst i den vänstra rutan eller Dölj den högra rutan överst i den högra rutan.
Fält
Campaign
Annonsgrupp
Nyckelord
Text Ad
Webblänk
Beskrivning
Platform
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Annonsplattformen. Obligatoriskt såvida inte varje rad innehåller ett AMO-ID för entiteten.
Acct Name
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Annonsplattformen. Obligatoriskt såvida inte varje rad innehåller ett AMO-ID för entiteten.
Campaign Name
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Det unika namn som identifierar en kampanj för ett konto.
Campaign Start Date
Obligatoriskt: Skapa
Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a
Det första datum då anbud kan lämnas för en kampanj, i annonsörens tidszon och i något av följande format: m/d/yyyy, m/d/yy, m-d-yyyy eller m-d-yy. Standardinställningen för nya kampanjer är den aktuella dagen.
Campaign Budget
Obligatoriskt: Skapa
Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a
En gräns för kampanjens livslängd, med eller utan monetära symboler och interpunktion.
Delivery Method
Obligatoriskt: Skapa
Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a

Så här visar du annonser för kampanjen varje dag:

 • Standard (Distributed) (standard för nya kampanjer): För att sprida annonsintrycket över hela dagen.
 • Accelerated: Visa era annonser så ofta som möjligt tills budgeten är nådd. Därför kanske era annonser inte visas senare under dagen.
Ad Group Name
n/a
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
n/a
Annonsgruppen.
Ad Title
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
Banderollens rubrik (ad). Maxlängden är 33 tecken och ett ord får inte innehålla fler än 23 tecken.

Obs! Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas.
Ad Description
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
Banderollens brödtext (ad). Maxlängden är 75 tecken och ett ord får inte vara längre än 22 tecken.

Obs! Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas.
Base URL
n/a
n/a
Valfritt
Obligatoriskt
n/a
URL:en till landningssidan som slutanvändarna tas till när de klickar på annonsen, inklusive eventuella tilläggsparametrar som konfigurerats för kampanjen eller kontot. Maximala längden är 1 024 tecken, inklusive protokollet.

Bas/slutliga URL:er på nyckelordsnivå åsidosätter URL:er på annonsnivå och högre.
Destination URL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte, inte i annonsnätverket) För konton med mål-URL:er är det här värdet den URL som länkar en annons till en bas-URL/landningssida på annonsörens webbplats (ibland via en annan webbplats som spårar klickningen och sedan dirigerar om användaren till landningssidan). Den innehåller eventuella tilläggsparametrar som har konfigurerats för kampanj eller konto för sökning, sociala medier och handel. Om du genererade spårnings-URL:er baseras det här värdet på spårningsparametrarna i dina kontoinställningar och kampanjinställningar. Om du har lagt till nätverksspecifika parametrar kan de ersättas med motsvarande parametrar för Sök, Socialt och Handel.
SiteLink Title
n/a
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
Sitelink-texten. För nya sitelinks inkluderar du kampanjnamnet i sitelink-raden. För sitelinks på annonsgruppnivå eller annonsnivå ska även annonsgruppens namn eller annonsens rubrik och text anges.

Obs! Du kan ha upp till fyra sitelinks.
SiteLink Base URL
n/a
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
Bas-URL:en för en sitelink. Den måste vara bannerns bas-URL. Se "Base URL."
SiteLink Destination URL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Mål-URL:en för en sitelink. Den måste vara mål-URL:en för banderollen. Se "Destination URL."
Keyword
Valfri/ingen/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
n/a

Frasen (nyckelordssträng). En annons måste ha minst en fras. Varje nyckelord kan ha högst sju ord, med undantag för stoppord.

Anteckningar:

 • Om du vill exkludera en fras på kampanjnivå anger du Match Type till Negative.
 • Om du ändrar en fras tas den befintliga frasen bort och en ny skapas.
 • Ändra en Yandex nyckelordsfras eller matchningstyp tar bort den befintliga nyckelordsfrasen och skapar en ny.
Max CPC
n/a
Obligatoriskt: Skapa
Valfritt: Redigera eller ta bort
Valfritt
n/a
n/a
Den maximala kostnaden per klick (CPC), som är det högsta beloppet att betala för en banderoll (och) klicka på söknätverket, med eller utan monetära symboler och interpunktion. Du kan ange värden för annonsgrupper och nyckelord. Standardvärdet för ett nytt nyckelord ärvs från annonsgruppsnivån.
Match Type
Valfri/ingen/a
n/a
Valfritt: Skapa
Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
Nyckelordsmatchningsalternativet för frasen: Content eller Search. Definiera negativa nyckelord med "Negative Keywords".

Obs! Ändra en Yandex nyckelordsfras eller matchningstyp tar bort den befintliga nyckelordsfrasen och skapar en ny.
Search Network Status
Valfritt
n/a
n/a
n/a
n/a
Om annonser ska placeras i söknätverket: Yes (standard) eller No.
Nätverksstatus för innehåll
Valfritt
n/a
n/a
n/a
n/a
Om annonser ska placeras på Yandex annonsnätverk (bildskärm): Yes (standard) eller No.
Negative Keywords (Yandex)
n/a
n/a
Valfritt
n/a
n/a
Negativa nyckelord (fraser) som delas av alla fraser i en annonsgrupp, föregånget av ett minustecken (till exempel -mykeyword). Om ett negativt nyckelord matchar ett nyckelord i en fras används inte det negativa nyckelordet i frasen.
Param1 (Yandex)
n/a
n/a
Valfritt
n/a
n/a
Värdet på {param1} substitutionsvariabel. Den kan innehålla upp till 255 byte. Om du vill ta bort det befintliga värdet använder du värdet [delete] (inklusive hakparenteser).
Param2 (Yandex)
n/a
n/a
Valfritt
n/a
n/a
Värdet på {param2} substitutionsvariabel. Den kan innehålla upp till 255 byte. Om du vill ta bort det befintliga värdet använder du värdet [delete] (inklusive hakparenteser).
Campaign Status
Valfritt: Skapa eller redigera
Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a

Visningsstatus för kampanjen: active, archived, deleted, disapproved, pending, eller stop (pausad). Standardinställningen för nya kampanjer är active.

Anteckningar:

 • Om en kampanj någonsin har varit aktiv kan du inte ta bort den. Arkivera den istället. I vissa situationer kan kampanjer automatiskt arkiveras eller tas bort.
 • Du kan inte ange status manuellt disapproved eller pending eller ändra dessa statusar.
Ad Group Status
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera
Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
n/a

Annonsgruppens visningsstatus: active, archived, deleted, disapproved, pending, eller stop (pausad). Standardinställningen för nya annonsgrupper är active.

Anteckningar:

 • Om en annonsgrupp någonsin har varit aktiv kan du inte ta bort den. Arkivera den istället. Du kan inte ange status manuellt disapproved eller pending eller ändra dessa statusar.
Ad Status
n/a
n/a
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera
Obligatoriskt: Ta bort
n/a
Banderollens (annons) visningsstatus: active, archived, deleted, disapproved, pending, eller stop (pausad). Standardinställningen för nya banners är active.

Obs! Du kan inte ange status manuellt disapproved eller pending eller ändra dessa statusar.
Keyword Status
n/a
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera
Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
Uttrycket (nyckelord) har följande visningsstatus: active. Standardinställningen för nya fraser är active.

Obs! Du kan inte ange status manuellt disapproved eller pending eller ändra dessa statusar.
SiteLink Status
n/a
n/a
n/a
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera
Obligatoriskt: Ta bort
Sitelänkens visningsstatus: * aktiv eller * pausad. Standardinställningen för nya sitelinks är * aktiv.
Campaign ID
Ej tillämpligt: Skapa
Obligatoriskt/valfritt: Redigera
Valfritt: Ta bort
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Det unika ID som identifierar en befintlig kampanj. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1] Krävs endast när du ändrar kampanjnamnet, såvida inte raden innehåller ett AMO-ID för kampanjen.
Ad Group ID
n/a
Ej tillämpligt: Skapa
Obligatoriskt/valfritt: Redigera
Valfritt: Ta bort
Valfritt
Valfritt
n/a
Det unika ID som identifierar en befintlig annonsgrupp. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:1] Krävs endast när du ändrar annonsgruppens namn, såvida inte raden innehåller ett AMO-ID för annonsgruppen.
Ad ID
n/a
n/a
n/a
Ej tillämpligt: Skapa
Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
Det unika ID som identifierar ett befintligt nyckelord. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:2] Krävs endast när du ändrar nyckelordsnamnet, såvida inte raden innehåller a) tillräckliga egenskapskolumner för att identifiera nyckelordet eller b) ett AMO-ID.
Keyword ID
n/a
n/a
Ej tillämpligt: Skapa
Obligatoriskt/valfritt: Redigera
Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
Det unika ID som identifierar ett befintligt nyckelord. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:3] Krävs endast när du ändrar nyckelordsnamnet, såvida inte raden innehåller a) tillräckliga egenskapskolumner för att identifiera nyckelordet eller b) ett AMO-ID.
AMO ID
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(I genererade kalkylblad) Adobe-genererad unik identifierare för en synkroniserad entitet. För responsiva sökannonser krävs AMO-ID:t för att redigera eller ta bort annonser, såvida du inte inkluderar Ad ID. Om du vill redigera data för alla andra entitetstyper med ett AMO-ID måste AMO-ID:t redigera eller ta bort data, såvida du inte inkluderar enhets-ID och överordnat enhets-ID.

Sökning, sociala medier och handel använder värdet för att fastställa rätt identitet för redigering, men skickar inte ID:t till annonsnätverket.
[Advertiser-specific Label Classification]
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
n/a
(Namngiven för en annonsörspecifik etikettklassificering, t.ex. "Färg" för en etikettklassificering som kallas Färg) Ett värde för den angivna klassificeringen som är associerad med entiteten. Du kan bara inkludera ett värde per klassificering per enhet (till exempel"red" för etikettklassificeringen"Color" för kampanj A). Maxlängden är 100 tecken och värdet kan innehålla ASCII-tecken och tecken som inte är ASCII-tecken.

Etikettklassificeringar och deras etikettvärden används för alla underordnade komponenter. Nya komponenter som läggs till senare kopplas automatiskt till etiketten. Etikettklassificeringar för produktgrupper används på enhetsnivån (mest detaljnivå).

Klassificeringsnamnet och klassificeringsvärdet är inte skiftlägeskänsliga.
Constraints
Valfritt
Valfritt
Valfritt
n/a
n/a
En begränsning som är tilldelad entiteten. Du kan bara tilldela en begränsning per enhet.

Begränsningar ärvs av underordnade entiteter, så du behöver inte ange värden för underordnade entiteter om du inte vill åsidosätta de ärvda värdena.
EF Error Message
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Platshållare för att visa felmeddelanden från Sök, Social och Commerce gällande data på raden. Felmeddelanden ingår i EF Errors filer. Det här värdet är inte registrerat i annonsnätverket.
 1. Excel konverterar stora tal till vetenskaplig notation (till exempel 2.12E+09 för 2115585666) när filen öppnas. Om du vill visa siffror i standardnotationen markerar du en cell i kolumnen och klickar inuti formelfältet. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c