Klickspårningsformat för sponsrade annonser på Naver

Följande URL-format för basdestinationen gäller för sponsrade annonser:

http://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=87&ev_cl={ef_uniqueid}&url=<the landing page>

Exempel:

http://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=87&ev_cl=258e27dcec70156a667f2229020e488&url=http%3A//www.example.com

NOTE
  • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

  • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om överföring av token är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

  • <the landing page> är en variabel som representerar URL:en på din webbplats som slutanvändarna dirigeras till.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c