Överför ett kalkylblad eller en korrigerad felfil

Du kan överföra kalkylbladsfiler, korrigerade valideringsfelfiler för landningssidor och andra korrigerade felfiler från enheten eller nätverket för att stödda annonsnätverk. Alla anpassade kolumner i filen tas bort när du överför filen.

  1. Klicka på Search> Campaigns >Bulksheets.

  2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Upload Bulksheet.

  3. Ange eller välj information i Upload Bulksheet inställningar.

  4. Klicka på Apply.

När uppgiften börjar visas filen i Bulksheets vy. När filen är klar skickas ett e-postmeddelande med en länk till filen. Beroende på mängden data som kompileras kan e-postmeddelandet ta flera minuter eller mer. Om det inte går att generera filen visas dock en felfil på Bulksheets och ett e-postmeddelande skickas med en länk till felfilen.

NOTE
Om du skickar kalkylbladsdata till annonsnätverket kan du följa förloppet för filen i Progress kolumn i Bulksheets vy. Det tar längre tid att publicera stora mängder data.

Överför inställningar för kalkylblad och korrigerade felfiler bulksheet-upload-settings

Parameter
Beskrivning
File to Upload
Den fil som ska överföras. Ange filen antingen genom att ange den fullständiga sökvägen och filnamnet eller genom att klicka på Browse för att hitta filen på enheten eller i nätverket.

Bulkbladsfiler kan vara upp till 2,5 GB (cirka 2,5 miljoner rader) och måste ha något av följande filtillägg: .tsv (för tabbseparerade värden), .txt (för Unicode-kompatibel ASCII-text), .csv (för kommaavgränsade värden), eller .zip (för komprimerat ZIP-format, som packar upp till en TSV-fil). Filnamnet får inte innehålla följande tecken: `# % & *
Single Account
Anger om filen gäller ett konto: Yes (för ett konto) eller No(för flera konton).
Account (Search Engine)
(När filen gäller ett enda konto) Det konto som data ska överföras till.
Search Engine
(När filen gäller flera konton) Annonsnätverket som data ska överföras till.
Scheduling

När eller om filen ska skickas till det angivna annonsnätverket:

  • Post to ad network now (standard): Börjar publicera data direkt.
  • Post to ad network on [specified date] [specified time]: Börjar publicera data på angivet datum och angiven tid. I morgon kl. 02.00 (2.00). Om du vill ändra datumet anger du ett datum i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ eller D/M/ÅÅÅÅ eller klickar på Kalender för att öppna kalendern och välj ett datum. Om du vill ändra tiden anger du tiden i formatet HH/MM eller H/M eller väljer en tid (i 15-minutersintervall) i listan.
  • Preview only: Om du vill överföra filen till Sök, Socialt och Commerce utan att publicera informationen i annonsnätverket kan du fortfarande publicera filen senare. När kalkylbladsfilen är större än 10 MB men mindre än 2 GB är filen i ZIP-format. Du behöver inte packa upp filen för att kunna publicera den.
Generate Tracking URLs
Om spårningsmallar och landningssidessuffix (för tillämpliga annonsnätverk) ska inkluderas i konton med spårningsmallar, eller mål-URL:er med inbäddade spårningskoder i konton med mål-URL:er, för alla nyckelord, annonser, placeringar, sitelinks och Google Ads produktgrupper i bokföringen: Yes (standard) eller No. Det spelar ingen roll om anbudsenheterna ingår i en portfölj.

Om du väljer Yes, genereras URL-adresserna enligt parametrarna i Tracking Methods i de relevanta kontoinställningarna eller kampanjinställningarna. Om det finns spårnings-URL:er genereras de inte om om de inte behövs (till exempel om nyckelordsmatchningstypen, annonstexten eller spårningsparametrarna för de relevanta kontona har ändrats).

Om du väljer No kan du fortfarande generera spårnings-URL:er senare genom att manuellt skicka den överförda filen.

Obs! Om annonsören använder spårning av Adobe Advertising och bas-URL:en har ändrats, måste du generera nya spårnings-URL:er såvida inte kontot har konfigurerats för att automatiskt generera och överföra spårnings-URL:er.
Enable budget changes on optimized campaigns
Tillåter budgetändringar av kampanjer i optimerade portföljer baserat på bokförda data. Som standard är det här alternativet inte markerat. Om du väljer det här alternativet gäller alla angivna ändringar av kampanjbudgeten tills optimeringsfunktionen bestämmer att budgeten ska omfördelas (vanligtvis vid nästa budcykel).

Obs! Alla budgetändringar som är ett resultat av bokförda data för kampanjer i icke-optimerade portföljer inträffar när filen publiceras. Förändringarna visas i kampanjhanteringsvyerna nästa dag.
Enable bidding on ads within portfolios
När de inkluderade kampanjkomponenterna finns i en optimerad portfölj åsidosätter den här funktionen optimeringsstrategin och tillåter anbudsändringar baserat på data i kalkylbladet fram till ett angivet slutdatum. Om du väljer det här alternativet anger du ett slutdatum mellan 1 och 7 dagar i dialogrutan Hold bulksheet bids until fält.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c