Filformat för kalkylblad som stöds

Filformat

Du kan hämta, överföra och publicera kalkylbladsfiler för annonsnätverk som stöds i något av följande format:

 • CSV (kommaavgränsade värden)
 • TSV (tabbseparerade värden)
 • TXT (Unicode-text), avgränsad med kommatecken eller tabbar
 • ZIP (komprimerad) som innehåller en fil i CSV-format, TSV-format eller TXT-format avgränsat med kommatecken eller tabbar

När du skapar/hämtar ett kalkylblad skapas det i det angivna filformatet med alla relevanta data som finns i filen. Använd följande information om du vill redigera data i filen eller skapa ett eget kalkylblad manuellt.

Grundläggande innehåll i ett kalkylblad

Den första posten (raden) i en kalkylbladsfil innehåller en uppsättning specifika kolumnnamn, gemensamt kända som header. Kolumnnamnen i rubriken är i en angiven ordning och motsvarar vart och ett av fälten i efterföljande dataposter. Kolumnnamnen som krävs i rubriken varierar beroende på annonsnätverk.

Varje efterföljande post (rad) innehåller data, med fält som innehåller värden (eller inga värden) för varje kolumn i rubriken.

Maximal filstorlek

Bulkbladsfiler kan vara upp till 2,5 GB, vilket är ungefär 2,5 miljoner rader.

NOTE
När du genererar ett kalkylblad för flera kampanjer och de kombinerade data består av över 500 000 rader, delas data upp efter kampanj i två eller flera filer, med namnet <bulksheet name>_1.tsv, <bulksheet name>_2.tsvoch så vidare.

Formateringskrav för olika filtyper

Datafält som avgränsas av tabbar och kommatecken kräver olika formatering.

TSV-filer och TXT-filer avgränsade med tabbar

Datafält i TSV-filer och TXT-filer som är avgränsade med tabbar måste formateras enligt följande:

 • Fälten i varje post avgränsas med tabbtecken. Om du vill utelämna ett värde för ett fält använder du bara tabbtecknet.

  Exempel: Cruises<TAB>5000<TAB>Caribbean<TAB><TAB><TAB>

 • Fält får inte innehålla inbäddade tabbtecken.

CSV-filer och TXT-filer avgränsade med kommatecken

Datafält i CSV-filer och TXT-filer avgränsade med kommatecken måste formateras enligt följande:

 • Fälten i en post avgränsas med kommatecken. Om du vill utesluta ett värde för ett fält använder du bara kommatecken.

  Exempel: Cruises,5000,Caribbean,,,

 • Alla fält kan omslutas av citattecken ("").

  Exempel: "Cruises","5000","Caribbean",

 • Fält med inbäddade kommatecken måste omslutas av citattecken ("").

  Exempel: Cruises,5000,Caribbean,"Luxurious, spacious cabins",

 • Fält med inbäddade dubbla citattecken måste omslutas med dubbla citattecken ("").

  Exempel: Cruises,5000,Caribbean,"Customers say ""We wish we could stay forever."",

 • Fält med inledande eller avslutande blanksteg måste omslutas av citattecken ("").

  Exempel: Cruises,5000,Caribbean," Come see what we mean. ",

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c