Generera en rapport från en befintlig rapport

  1. Klicka på Search> Insights & Reports >Reports som öppnas i Latest Reports -fliken.

  2. Klicka Knappen Skapa liknande bredvid den befintliga rapporten.

  3. Redigera rapportinställningarna om det behövs.

  4. Klicka på Create.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c