Ta bort rapporter

Du kan ta bort en rapport som är slutförd eller fortfarande pågår manuellt. Rapporterna tas automatiskt bort 90 dagar efter att de har skapats.

NOTE
Om rapporten skapades med en mallOm du tar bort rapporten tas inte mallen som användes för att skapa den bort och därför påverkas inte framtida rapportinstanser som är schemalagda. Ta bort ett rapportschema genom att ta bort rapportmallen.
  1. Klicka på Search> Insights & Reports >Reports som öppnas i Latest Reports -fliken.

  2. Markera kryssrutan bredvid varje rapport som du vill ta bort.

  3. Klicka på Delete.

  4. Klicka på Yes.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c