Visa eller spara en rapport

Du kan visa en rapport i webbläsaren eller öppna eller spara rapportdata som en Microsoft Excel arbetsbok, en tabbseparerad värdefil (TSV), en kommaavgränsad värdefil (CSV) eller (vissa rapporttyper) en Microsoft Excel flikarbetsbok.

NOTE
Medlemmar i Adobe Account Team och administratörsanvändare kan visa rapporter som skapats av klient- och agentroller.
 1. Klicka på Search> Insights & Reports >Reports som öppnas i Latest Reports -fliken.

 2. Gör något av följande:

  • (Om du vill visa en rapport i webbläsaren) Klicka på rapportnamnet.

  • (Öppna eller spara rapportdata i en fil) I Export -kolumnen bredvid rapportnamnet, klicka på ett formatnamn och öppna eller spara sedan filen enligt webbläsarens normala procedur:

   • XLS: För Excel arbetsbok med ett enda kalkylblad (XLSX-format). Rapporten innehåller ett kalkylblad som är märkt överst med parametrarna, där en rad för varje komponent rapporteras när data för komponenten är tillgängliga. Rader utan data utelämnas.

    Grundläggande rapporter innehåller en summa för varje numerisk kolumn.

   • TSV: För en TSV-fil. Rapporten innehåller parametrarna och en rad för varje rapporterad komponent.

   • CSV: För en CSV-fil. Rapporten innehåller parametrarna och en rad för varje rapporterad komponent.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c