Generera en assistentrapport

Annonsörer med klickspårning i sökmotorkampanjer, sociala kampanjer och handelsklickningar och konverteringsspårning från Adobe Advertising, Adobe Analytics (med en Analytics integrering), eller tillhandahålls i feeds med en token (ef_id) only

 1. Klicka på Search> Insights & Reports >Reports.

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Create Report håller du markören över Assist Reports och klicka sedan på rapporttypen.

 3. (Valfritt) I dialogrutan Report Settings fönster, ändra standard rapportinställningar:

  1. (Valfritt) Ange ett eget namn för rapporten och mallen (om du sparar rapporten som en mall).

  2. (Valfritt) Om du vill spara rapportinställningarna som en mall markerar du kryssrutan bredvid Save as template.

  3. (Valfritt) På Basic Settings väljer du en befintlig rapportmall som du vill använda eller ändrar standardinställningarna för rapporten.

  4. (Valfritt) Klicka på Columns och ändra standardkolumnerna i rapporten.

   note note
   NOTE
   Det finns inga tillgängliga söktrafikstatistik (som klick eller visningar) och härledda värden som innehåller söktrafikstatistik är inte tillgängliga.
  5. (Valfritt) Klicka på Scheduling and Delivery och ändra standardalternativen för schemaläggning och leverans.

 4. Klicka på Create.

Om du inte angav ett rapportschema körs rapporten omedelbart, annars körs den enligt angivet schema. Rapportnamnet läggs till i Latest Reports visa. Om du sparade rapporten som en mall läggs den även till i Templates visa. När rapporten är klar är filen tillgänglig för att öppnas eller sparas. Mallar är tillgängliga omedelbart.

Om du har angett e-postadresser för meddelanden får varje mottagare ett meddelande när rapportjobbet har slutförts eller misslyckats, baserat på användarens konfigurerade meddelandeinställningar för rapporter.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c