The Keyword Assist Report

Annonsörer med klickspårning i sökmotorkampanjer, sociala kampanjer och handelsklickningar och konverteringsspårning från Adobe Advertising, Adobe Analytics (med en Analytics integrering), eller tillhandahålls i feeds med en token (ef_id) only

The Keyword Assist Report anger vilka nyckelord eller placeringar som driver klickningar. Rapporten visar varje mönster med betalda söknyckelord eller placeringar som har fått klickningar i en konverteringsbana och visar hur mönstret har bidragit till dina totala konverteringar. Du kan till exempel se hur många konverteringar som inträffade när användarna först klickade på en annons som är ett resultat av en nyckelordssökning efter"läderskor", sedan klickade på en annons efter en nyckelordssökning efter"suede skor" och sedan gjorde en beställning. Du kan också se hur många konverteringar som gjordes efter att användarna klickade på annonser som är ett resultat av mer än 10 nyckelord.

Rapportresultaten innehåller aggregerade data för upp till de N tidigaste betalda söknyckelorden eller placeringsklickningarna i konverteringssökvägen som inträffade i annonsörens fönster för klickning och visningssökning. Om du till exempel väljer en banstorlek på fem (5) består rapporten av konverteringssökvägar som innehåller upp till de fem tidigaste nyckelorden eller placeringarna som fick klickningar, med en rad för varje mönster med klickningar spårade. Varje rad innehåller det första nyckelordet eller den första placeringen i sökvägen och det sista nyckelordet eller den sista placeringen som resulterade i konverteringar (även om det sista nyckelordet ligger utanför den angivna sökvägsstorleken). Som standard är raderna i stigande ordning efter antalet händelser i sökvägen.

NOTE
Om rapporten innehåller placeringar från innehållsanpassade sökkampanjer (som inte innehåller nyckelord) kan du Keyword -kolumnen visar tillämpliga annonsgruppsnamn, t.ex. "(adgroup content) Ditt annonsgruppsnamn."

Du kan också inkludera sammanställningskonverteringsdata för varje rad. När du tar med konverterings-/intäktskolumner i rapporten visas varje konverteringstyp i fyra kolumner, som visar a) det totala antalet konverteringar, b) procentandelen av de totala konverteringarna som har tilldelats det nyckelordsmönstret, c) den genomsnittliga fördröjningen i dagar från den första händelsen (för det första nyckelordet) till en konvertering och d) den genomsnittliga fördröjningen i dagar från den sista händelsen (för det sista nyckelordet) till en konvertering. När konverteringssökvägen innehåller fler nyckelord än den angivna sökvägsstorleken, innehåller rapporten ytterligare rader som samlar data för konverteringar som är ett resultat av det högre antalet nyckelord (till exempel alla mönster som innehöll klick på sex nyckelord).

Du kan visa data för de föregående 18 månaderna.

Tillgängliga kolumner

Följande kolumner är tillgängliga för varje rapport. Standardkolumnerna inkluderas automatiskt som standard. Du kan lägga till tillgängliga anpassade kolumner från avsnittet Kolumner i rapportinställningarna.

Kolumn
Standard?
Beskrivning
1st Keyword till 5th Keyword
Standard
De fem tidigaste söknyckelorden eller placeringsklickningarna i konverteringssökvägen som inträffade i annonserarens klicka på uppslagsfönstret och visningsfönster.

Obs! Om rapporten innehåller placeringar från innehållsanpassade sökkampanjer (som inte innehåller nyckelord), visar de här kolumnerna de tillämpliga annonsgruppsnamnen, till exempel "(adgroup content) Your Ad Group Name" i stället.
Path Size
Standard
Antalet nyckelord och/eller placeringar i konverteringssökvägen som inträffade i annonserarens klicka på uppslagsfönstret och visningsfönster.
First Keyword
Standard
Det första nyckelordet eller den första placeringen i konverteringssökvägen.
Last Keyword
Standard
Det sista nyckelordet eller den placering som resulterade i konverteringar (även om det sista nyckelordet är utanför den angivna sökvägsstorleken).
[Advertiser-specifika anpassade (härledda) mätvärden]
Egen
Värdet för ett anpassat mätvärde som du har skapat och som beräknas utifrån befintliga mätvärden.
[Advertiser-specifika konverteringsvärden]
Egen
Antalet konverteringar för ett angivet konverteringsmått eller webbplatsengagemangsmått.
% of Total [konverteringsmått]
Automatisk
(Inte tillgängligt i rapportinställningarna, men inkluderas automatiskt i rapportutdata för varje konverteringsmått som ingår) Procentandelen av dina totala konverteringar mellan portföljer som tilldelats nyckelordet och/eller placeringsmönstret.
6th Keyword till 10th Keyword
Egen
Det sjätte till tionde betalda sökordet eller placeringsklickningarna i konverteringsvägen som inträffade i annonserarens klicka på uppslagsfönstret och visningsfönster.

Obs! Om rapporten innehåller placeringar från innehållsanpassade sökkampanjer (som inte innehåller nyckelord), visar de här kolumnerna de tillämpliga annonsgruppsnamnen, till exempel "(adgroup content) Your Ad Group Name" i stället.
Avg. Conv. Latency (First Channel To Conversion) [konverteringsmått]
Automatisk
(Inte tillgängligt i rapportinställningarna, men inkluderas automatiskt i rapportutdata för varje konverteringsmått som ingår) Genomsnittlig fördröjning i dagar från den första händelsen (på det första nyckelordet eller placeringen) till en konvertering.
Avg. Conv. Latency (Last Channel To Conversion) [konverteringsmått]
Automatisk
(Inte tillgängligt i rapportinställningar, men inkluderas automatiskt i rapportutdata) Den genomsnittliga fördröjningen i dagar från den senaste händelsen (på det sista nyckelordet eller den sista placeringen) till en konvertering.
Path Frequency
Egen
Antalet gånger som sökvägen för den här raden inträffade före konverteringen.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c