Om rapportmallar

Rapportmallar är fördefinierade rapportlayouter som du kan återanvända när du genererar de flesta rapporter. Genom att använda mallar sparar du tid om du vill använda icke-standardparametrar eller köra varianter av samma rapport, eller om du vill köra samma rapport enligt ett regelbundet schema. Sparade rapportmallar är tillgängliga i avsnittet Rapportmallar på rapportsidan.

För alla typer av resultatrapporter kan du spara flera rapportmallar, skapa dem från grunden eller basera dem på befintliga mallar. Du kan också ändra inställningarna för alla rapportmallar som du har skapat. De nya inställningarna används för alla rapporter som använder mallen som genereras i framtiden. Du kan köra rapporter för en eller flera mallar när som helst.

Du kan även ta bort mallar som du har tillgång till. När du tar bort en mall som innehåller ett schema genereras inte rapporten i framtiden.

Du kan underhålla upp till 100 mallar i taget.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c