Skapa en rapportmall

Du kan spara flera rapportmallar för alla typer av resultatrapporter. Du kan skapa en mall från grunden eller basera den på en befintlig mall. Du kan underhålla upp till 100 mallar i taget.

 • Om du vill skapa en mall från grunden gör du något av följande:

  • Från Reports skapar du en rapport och markerar kryssrutan intill Save as template, som finns bredvid rapportnamnet.

  • Från Templates tab:

   • Klicka på Search> Insights & Reports >Reports.

   • Klicka på Templates -fliken.

   • Klicka Create Template och välj rapportkategori.

   • Ange rapportinställningarna.

    The "Save as Templateinställningen väljs automatiskt.

 • Så här skapar du en mall baserad på en befintlig mall:

  1. Klicka på Search> Insights & Reports >Reports.

  2. Klicka på Templates -fliken.

  3. Klicka på mallnamnet och redigera rapportinställningarna om det behövs.

  4. Markera kryssrutan intill Save as template (som finns bredvid rapportnamnet), ange ett nytt rapportnamn och klicka sedan på Update Template.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c