Hantera autentiseringsuppgifter för annonsnätverkshanterarkonton

Google Adsendast konton

Ange autentiseringsuppgifter för Google Ads hanterarkonton som du vill att Search, Social och Commerce ska överföra kontonakonverteringar till. Använd den här funktionen om du vill a) överföra Adobe-spårade, kontoövergripande konverteringsvärden till en Google Ads chefskonto eller b) överföra portföljmål som omfattar kontoövergripande konverteringar till Google Ads för hybridoptimering.

Du kan lägga till autentiseringsuppgifter för nya poster för chefskonton eller autentisera om ett befintligt hanterarkonto.

När du lägger till autentiseringsuppgifter för ett hanterarkonto visas det associerade hanterarkontots ID som skrivskyddat i kontoinställningarna. Dessutom kan du välja "Manager Account for Cross-Account Conversions" i Campaigns > Accounts visar hanterarkonto-ID för varje underordnat konto och visar ett fel när hanterarkontot inte är autentiserat. Notification Center innehåller meddelanden om när autentiseringsuppgifter för ett hanterarkonto saknas (den Manager Account Missing Error) eller när en token för autentisering av ett hanterarkonto upphör (den Manager Account Auth Error).

Så här lägger du till autentiseringsuppgifter för ett nytt chefskonto

 1. Klicka på Search> Admin >Manager Accounts.

 2. Välj Create new manager account.

 3. Ange inloggningsuppgifter för hanterarkontot.

  The Manager Account ID och Login Email krävs. Search, Social och Commerce hämtar och lagrar automatiskt den kontotoken som ska användas för autentisering.

  Du kan även inkludera en MCC Account Name för identifiering i Search, Social och Commerce samt kontot Password. Ange lösenordet när du vill kryptera och spara det så att kontohanteraren kan uppdatera tokens efter behov.

 4. Klicka på Authenticate.

 5. Klicka på Save.

Återautentisera ett befintligt chefskonto

 1. Klicka på Search> Admin >Manager Accounts.

 2. Välj Reauthenticate existing manager account.

 3. Välj chefskontot.

 4. Ange inloggningsuppgifter för hanterarkontot.

  The Manager Account ID och E-postadress för inloggning krävs. Search, Social och Commerce hämtar och lagrar automatiskt den kontotoken som ska användas för autentisering.

  Du kan även inkludera en MCC Account Name för identifiering i Search, Social och Commerce samt kontot Password. Ange lösenordet när du vill kryptera och spara det så att kontohanteraren kan uppdatera tokens efter behov.

 5. Klicka på Authenticate.

 6. Klicka på Save.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c