Hantera standardvyer och anpassade vyer

Med standardvyer och anpassade vyer kan du anpassa prestandadata som visas i datavyer för sökkampanjer. Visningsinställningarna innehåller de kolumner som ska inkluderas, filter, datumintervall, konverteringsattribueringsinställningar och andra avancerade inställningar. Du kan antingen tillämpa inställningarna tillfälligt eller spara dem. (Undantag: Du kan inte spara filter för standardvyer.) Varje standardvy och vanlig anpassad vy kan användas för en viss enhetsvy (t.ex. Campaigns) och endast ett specifikt annonskonto. Varje universell anpassad vy kan användas för entitetsvyer för en viss annonsörer och kan därför inte innehålla egenskapskolumner (som entitetsnamn eller status), som varierar beroende på entitetstyp.

Standardvyer visas som standard varje gång du loggar in. Du kan skapa ytterligare anpassade vyer och använda dem när du vill. Du kan också dela en anpassad vy som du skapar med alla andra användare som kan visa annonsörens data. I visningslistorna är varje vy som en annan person delar kursiv, t.ex. "Högpresterande kampanjer." Det är bara den person som skapar en anpassad vy som kan ta bort den.

Varje vy är tillgänglig som ett kortkommando i Custom Views till vänster.

Använda en standardvy eller anpassad vy

 • (Standardvyer) Klicka på Search > Campaigns > Campaigns. Klicka på Live > [enhetstyp].

 • (Anpassade vyer) Från den vänstra navigeringspanelen:

  1. Klicka på knappen Custom Views för att expandera den.

   Vyer sorteras efter lämplig enhet.

  2. Expandera de tillgängliga menyerna.

   "Universal Views" innehåller anpassade vyer som kan användas i alla entitetsvyer. Alla andra anpassade vyer grupperas efter entitetstyp.

  3. Klicka på vynamnet.

   Om vyn är universell eller gäller för den aktuella enheten visas datatabellen på nytt enligt visningskonfigurationen. Om vyn gäller för en annan enhet visas data för den tillämpliga enheten enligt vykonfigurationen.

Skapa en anpassad vy create-custom-view

Anpassade vyer kan bara användas för kampanjhanteringsvyer.

NOTE
Förutom de visningsinställningar som du anger för den anpassade vyn sparas även den aktuella kolumnsorteringsordningen.
 1. Klicka på namnet på den aktuella vyn (som kan vara "Default").

 2. Ange anpassade visningsinställningar:

  1. (Valfritt) Gör datainställningarna tillgängliga i alla enhetsvyer (för Campaigns, Adsoch så vidare), välja Universal View.

   När du har aktiverat eller inaktiverat det här alternativet kan du inte spara ändringen i den befintliga vyn utan skapa en ny vy med ändringen.

  2. (Valfritt) Om du vill göra vyn tillgänglig för alla andra användare som kan visa annonsörens data flyttar du Shared skjutreglage till Yes.

  3. (Valfritt) På Columns ändrar du kolumnerna som är tillgängliga för fliken, deras ordning och hur raderna ska sorteras.

  4. (Valfritt) Klicka på Filters och sedan ange vilka filter som ska användas.

   När du använder filter returneras rader bara när värdet för ett mätresultat uppfyller angivna villkor, oavsett om mätvärdet ingår som en kolumn i rapporten eller inte.

  5. (Valfritt) Klicka på Date och ändra standardinställningarna för datum.

  6. (Valfritt) Klicka på Additional Settings och ändra inställningarna.

 3. Klicka på Save as New.

 4. Ange namnet på den nya vyn och klicka sedan på Save.

  note tip
  TIP
  Använd ett namn som hjälper dig att identifiera fliken och den information som den gäller för (till exempel"Pausade kampanjer" eller"Top 50 Ads").

Redigera en standardvy eller anpassad vy

 1. Öppna visningsinställningarna:

  • (Om du redan har använt vyn) Klicka på den aktuella vyns namn till höger om verktygsfältet ovanför datatabellen (som kan vara "Default").

  • (Anpassade vyer som inte används) Klicka på den vänstra panelen Anpassade vyer för att expandera Custom Views -menyn. Klicka på den anpassade vyns namn.

 2. Redigera visningsinställningar:

  1. (Valfritt) Om du vill aktivera eller inaktivera datainställningarna för alla sökentitetsvyer (för Campaigns, Ad Groupsoch så vidare), markera eller avmarkera Universal View.

   Du kan inte spara ändringen i den befintliga vyn, men du kan skapa en ny vy med ändringen.

  2. (Valfritt, anpassade vyer som du bara har skapat) Om vyn inte redan är offentlig kan du göra den tillgänglig för alla andra användare som kan visa annonsörens data genom att flytta Shared skjutreglage till Yes.

  3. (Valfritt) På Columns ändrar du kolumnerna som är tillgängliga för fliken, deras ordning och hur raderna ska sorteras.

  4. (Valfritt) Klicka på Filters och sedan redigera de filter som ska användas.

   När du använder filter returneras rader bara när värdet för ett mätresultat uppfyller angivna villkor, oavsett om mätvärdet ingår som en kolumn i rapporten eller inte.

   note note
   NOTE
   Du kan tillämpa men inte spara ändringar på filter i standardinställningarna för vyn.
  5. (Valfritt) Klicka på Date och ändra standardinställningarna för datum.

  6. (Valfritt) Klicka på Additional Settings och ändra inställningarna.

 3. Använd eller spara inställningarna:

  • Om du vill använda inställningarna tillfälligt utan att spara dem i vyn klickar du på Apply.

   Inställningarna används på fliken tills du går bort från hanteringsvyn på den översta nivån eller (när det är tillämpligt) visa data för en annan annonsör.

  • (För standardvyer och anpassade vyer som du har skapat) Om du vill spara inställningarna i den aktuella vyn klickar du på Save.

  • Om du vill spara inställningarna i en ny anpassad vy klickar du på Save As. I Enter New Custom View Name anger du namnet på den nya vyn och klickar sedan på Save.

Återställa en standardvy till systemets standardinställningar

Om du återställer standardinställningarna för vyn tas alla inställningar som du har sparat bort och standardinställningarna för systemet används igen.

Systemets standardinställningar varierar mellan olika flikar. För de flesta flikar visar systemets standardvy data för föregående dag för artiklar i aktiverade konton och som är aktiva (t.ex. endast aktiva annonsgrupper i aktiva kampanjer), med data sorterade efter kostnad och med konverteringsdata baserade på transaktionsdatum.

 1. Klicka på i den vänstra panelen Anpassade vyer för att expandera Custom Views -menyn.

  Vyer sorteras efter lämplig enhet.

 2. Klicka på bredvid vynamnet Återställ till standardinställningarna .

Ta bort en anpassad vy

Du kan ta bort alla anpassade vyer som du har skapat.

Om du tar bort en anpassad vy som används på den aktuella fliken fortsätter fliken att visa den anpassade vyn tills du flyttar utanför vyuppsättningen (till exempel från vyer i Search menyn till Reports ) eller (när det är tillämpligt) när du visa data för en annan annonsör.

 1. Klicka på i den vänstra panelen Anpassade vyer för att expandera Custom Views -menyn.

 2. Håll markören över det anpassade vynamnet och klicka sedan på Ta bort .

 3. Klicka på Continue.

Inställningar för standardvy och anpassad vy view-settings

Tabb
Fält
Beskrivning
[Ovanför alla flikar]
Namn

Ett unikt namn för vyn. Du kan inte redigera namnet på en standardvy.

Tips: Använd ett namn som hjälper dig att identifiera fliken och den information som den gäller för (till exempel"Pausade kampanjer" eller"Top 50 Ads").

Universell vy

Gör datainställningarna tillgängliga i alla entitetsvyer (för Campaigns, Ads och så vidare). Universella vyer kan innehålla kolumnerna för mått och etikett, men inte egenskapskolumner (som entitetsnamn och status) eftersom de skiljer sig åt beroende på entitetstyp, samt alla andra visningsattribut. Alla filtervillkor tillämpas på enhetsvyn när de är tillämpliga och ignoreras i annat fall. Alla måttfilter utvärderas lokalt (för till exempel klick > 1000 visar kampanjvyerna kampanjer med över 1000 klick, och i annonsgruppsvyn visas annonsgrupper med över 1000 klick).

Egenskapskolumnerna för en universell vy hämtas från enhetens standardvy. Du kan ändra standardegenskapskolumnerna för en viss enhet i standardvyinställningarna.

När du har aktiverat eller inaktiverat det här alternativet kan du inte spara ändringen i den befintliga vyn utan skapa en ny vy med ändringen.

Dela
(Endast anpassade vyer, valfritt) Gör vyn tillgänglig för alla andra användare som kan visa annonsörens data. Andra användare kan inte redigera eller ta bort vyn, men de kan skapa en ny vy från inställningarna.I visningslistorna är varje vy som en annan person delar kursiv, till exempel "Högpresterande kampanjer."
Kolumner
Markerade kolumner och ordning

Kolumner med data som visas och deras ordning:

 • (Om du vill lägga till en kolumn) Klicka på ett kolumnnamn i listan Tillgängliga kolumner och dra det sedan till listan Valda kolumner och ordning eller klicka på högerpil för att flytta den dit.
 • (Om du vill ändra den vågräta placeringen av en kolumn) Klicka på kolumnnamnet i listan Markerade kolumner och ordning och dra den sedan till önskad plats eller klicka på uppåtpil eller nedpil för att flytta den dit. Namnet på den övre kolumnen visas i den vänstra kolumnen.
 • (Om du vill ta bort en kolumn) Klicka på ett kolumnnamn i listan Valda kolumner och ordning och dra det sedan till listan Tillgängliga kolumner eller klicka på vänsterpil för att flytta den dit.

Filtrera data

Om du bara vill visa en viss typ av data klickar du på någon av ikonerna bredvid listan:

 • egenskapsikon för egenskapsnamn och ID:n för sökkomponenter, till exempel status
 • trafikikon för standardvärden för trafik, t.ex. visningar och klickningar
 • intäktsikon (för konverteringsstatistik som spåras för annonsören, inklusive konverterings- och webbplatsengagemangsstatistik som synkroniseras med Analytics)
 • anpassad ikon (för anpassade härledda värden som skapats av annonsören)
 • klassificeringsikon (för etikettklassificeringar).

Ytterligare information:

Sortera efter
Den kolumn som data ska sorteras efter. Standardvärdet är olika för varje rapporttyp.
Sorteringsordning
Om data ska sorteras i Stigande eller Fallande beställa. Välj ett alternativ genom att flytta skjutreglaget.
Filter
[Filterdefinitioner]

(Valfritt) Filter som ska användas på data. När du använder filter returneras bara rader när värdet för en kolumn uppfyller angivna villkor.

För varje filter som ska användas:

 1. Välj ett kolumnnamn på menyn Lägg till filter. Listan innehåller alla tillgängliga kolumner och sorteras efter kolumntyp, med egenskapskolumner först.
 2. Definiera filtret i kolumnen

(Filter med indatafält) Välj en operator på den andra menyn och ange sedan önskat värde. Värden är inte skiftlägeskänsliga. Klicka bockikon när du är klar.

Om du t.ex. har markerat kolumnen"Klickningar" och bara vill returnera rader med fler än 100 klick, väljer du > och ange 100 i indatafältet.

Beroende på datatypen kan tillgängliga operatorer inkludera större än, mindre än, är lika med, innehåller, innehåller inte, börjar med, slutar med,inget värde, eller har ett värde före, efter eller inget datum.

(Filter utan inmatningsfält) Klicka pil ned bredvid menyn Välj listalternativ och markera sedan kryssrutorna intill varje värde som ska tas med. Klicka bockikon när du är klar.

Anteckningar:

Inkludera rader med enbart prestandadata

(Endast annonsgrupper, nyckelord, produktgrupper, placeringar och automatiska målvyer)

Inkluderar endast rader med prestandadata under de angivna datumen. Som standard är det här alternativet markerat för att minska sidans inläsningstid.

Varning: Om du avmarkerar alternativet och vyn innehåller många enheter utan prestandadata tar det längre tid att visa data.

Anteckning: Du kan tillämpa men inte spara ändringar på filter i standardvisningsinställningarna. Standardvyer visar alltid bara enheter med prestandadata.

Datum
Datumintervall

(När Inkludera datumintervall är markerat)

Datumintervallet som data ska genereras för. Välj ett alternativ:

 • [Förinställt intervall]: En lista med vanliga tidsintervall, från Idag till De senaste 180 dagarna. Välj ett alternativ i listan. Standardvärdet är Igår. Obs! Förra månaden, De senaste tre månaderna och De senaste 6 månaderna visa data för de föregående kalendermånaderna.
 • Anpassat datumintervall: Ange startdatum och slutdatum. Ange datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ eller M/D/ÅÅÅÅ, eller klicka kalenderikon bredvid ett fält och välj ett datum.
Jämförelse

Jämför data för det angivna datumintervallet med data för ett andra datumintervall. När du väljer det här alternativet läggs ytterligare två kolumner till för varje vanlig datakolumn. I stället för att ta med bara en kolumn för "Impressions", innehåller rapporten kolumner för "Impressions Range 1", "Impressions Range 2" och "Impressions Difference".

Anteckningar:

 • Skillnadskolumnen visas inte för härledda mått.
 • Rapporter som jämför stora datumintervall kan ta längre tid att generera.
Jämförelseformat

Hur skillnaden mellan data i de två valda datumintervallen i "[Datafält] Differens" kolumn. Välj ett alternativ:

 • Varians (standardvärdet): Visar skillnaden som ett numeriskt värde.
 • % ändring: Visar skillnaden i procent.
Ytterligare inställningar
Använd standard
Tillämpar de attribueringsinställningar som anges i konverteringsattribueringsinställningarna på annonsörnivå.
Attributregel

(Annonsörer med Adobe Advertising endast pixelbaserad konverteringsspårningstjänst) På fliken kan du se hur man attribuerar konverteringsdata - eventuellt i flera annonskanaler och portföljer - i en serie händelser som leder till konvertering. Som standard är regeln som anges i inställningarna för konverteringsattribuering på annonsörnivå vald.

 • Första händelsen: Attributerar konverteringen till det första betalda klicket i serien i annonserarens klickningsfönster eller, om inga betalda klick inträffar, till det sista intrycket i annonserarens visningsfönster.
 • Vikt, första händelse, mer: Attributerar konverteringen till alla händelser i serien som inträffade i annonserarens klickningsfönster och visningsfönstret, men ger den tyngsta positionen till den första händelsen och ger den successivt mindre vikt till följande händelser. När konverteringen föregås av både betalda klick och visningar används den angivna intrycksåsidosättningsvikten ytterligare på avtrycken. När konverteringen föregås av endast avtryck vägs avtrycken enligt annonsörens genomsiktsvikt i stället för att tryckets vikt åsidosätts.
 • Jämn fördelning: Attributerar konverteringen på samma sätt för varje händelse i serien som inträffade i annonserarens klickfönster och visningsfönstret. När konverteringen föregås av både betalda klick och visningar används den angivna intrycksåsidosättningsvikten ytterligare på avtrycken. När konverteringen föregås av endast avtryck vägs avtrycken enligt annonsörens genomsiktsvikt i stället för att tryckets vikt åsidosätts.
 • Vikt för senaste händelse Mer: Attributerar konverteringen till alla händelser i serien som inträffade i annonserarens fönster för klickning och uppläsning, men ger störst vikt till den senaste händelsen och har lägre vikt än föregående händelser. När konverteringen föregås av både betalda klick och visningar används den angivna intrycksåsidosättningsvikten ytterligare på avtrycken. När konverteringen föregås av endast avtryck vägs avtrycken enligt annonsörens genomsiktsvikt i stället för att tryckets vikt åsidosätts.
 • Senaste händelse (standard): Attribut konverteringen till det senast betalda klicket i serien inom annonsörens klickningsfönster eller, om inga betalda klick inträffar, till det sista intrycket i annonsörens visningsfönster.
 • U-formad: Attributerar konverteringen till alla händelser i serien som inträffade i annonserarens klickningsfönster och visningsfönstret, men ger den största vikten till den första och den sista händelsen, med successivt mindre vikt till händelserna mitt i konverteringsbanan. När konverteringen föregås av både betalda klick och visningar används den angivna intrycksåsidosättningsvikten ytterligare på avtrycken. När konverteringen föregås av endast avtryck vägs avtrycken enligt annonsörens genomsiktsvikt i stället för att tryckets vikt åsidosätts.

Anteckningar:

 • Alla attribueringsregler förutom Last Event är bara tillgängliga för annonsörer med klickspårning i Adobe Advertising och med konverteringsspårning från antingen Adobe Advertising eller Adobe Analytics (med en Analytics-integrering).
 • Attributregler gäller för klick på betalda annonser i alla kanaler. De gäller inte för visningar av betalda sökannonser, som inte kan spåras på eventnivå.
 • När du rapporterar konverteringsdata med någon attribueringsregel förutom en av reglerna för"senaste händelse", kan händelserna som leder konverteringen inträffa i flera portföljer. I så fall inkluderar vyn endast data för konverteringen när annonserna eller nyckelorden i portföljerna inkluderas i vyn.
 • För standardvyer rekommenderar vi att du behåller standardregeln för attribuering, som används för att beräkna målvärde (kallades tidigare"viktade intäkter") för varje budenhet under anbudsoptimeringen.
Konverteringar baserade på

Rapportera konverteringsdata:

 • Transaktionsdatum (standard): Om du vill visa transaktioner vars transaktionsdatum inträffade under den angivna tidsperioden. Detta visar hur mycket intäkt som intjänats under den angivna tidsperioden.
 • Klicka på datum: Om du vill visa transaktioner som har skapats av ett klick som inträffade under den angivna tidsperioden. När en portfölj har en avsevärd fördröjning mellan klick och transaktioner är det här alternativet användbart för att beräkna den historiska intäkten per klick för portföljen, vilket anger de intäktsbeteenden som ska förväntas över tid.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c