Generera en Adobe Advertising-tagg för konverteringsspårning

Annonsörer med enbart konverteringsspårning i Adobe Advertising

Skapa en separat konverteringstagg för varje uppsättning mätvärden som du vill spåra och förse annonsören eller reklambyrån med en lista över webbsidor där varje konverteringstagg ska infogas.

NOTE
Den här funktionen lägger inte till bildtaggar eller JavaScript taggar till annonsörens webbsidor. Taggarna måste läggas till enligt annonsörens normala procedur för uppdatering av webbsidor.
  1. Klicka på Search> Tools >Conversion Tags.

  2. Ange konverteringsinställningar.

  3. Generera taggen:

    • Om webbplatsen använder HTTP klickar du på Generate Conversion Tag.

    • Om webbplatsen körs på en säker server (HTTPS) klickar du på Generate Secure Conversion Tag.

  4. Kopiera taggen från dialogrutan och klistra in den på lämpliga webbsidor efter behov.

NOTE
Varje mätvärde i den nya konverteringstaggen visas automatiskt i Admin > Conversionsäven om det inte är implementerat eller webbsidorna har det inte fått några klick. Detta beteende skiljer sig från beteendet för mätvärden i taggar som skapats manuellt eller någon annanstans och som inte finns med i listan Admin > Conversions tills någon av webbsidorna har fått ett klick. I samtliga fall undantas dock varje mätvärde från början från portföljmål, rapporter och vyer tills du uttryckligen gör dem tillgängliga. Innan du lägger till mätvärden i portföljmål bör du dock överväga att först göra mätvärdena tillgängliga och lägga till dem i rapporter för att kontrollera när de får klickningar.

Inställningar för konverteringstaggar i Adobe Advertising conversion-tag-settings

Tag Type: Den typ av tagg som ska skapas:

  • Image: Om du vill skapa en bildtagg för att visa en 1-pixel x 1-pixel genomskinlig bild (pixel), som är osynlig för slutanvändarna, på webbsidan. Det bästa sättet är att bara använda bildtaggar när webbplatsen har en profil som förhindrar att JavaScript-taggar används.

  • JavaScript: Skapa en JavaScript-tagg.

Mer information om skillnaderna mellan taggtyperna finns i "Frågor och svar om spårningstaggar för Adobe Advertising och sidvisning."

Tag Properties: En eller flera konverteringsvärden som ska spåras när en slutanvändare visar en sida som innehåller konverteringstaggen. Om du vill lägga till ett mått i listan anger du måttnamnet i rutanAdd new property" och klicka Add.

När flera mätvärden spåras förenas de med ett et-tecken (&) i taggen, till exempel ev_Property1=<Property1>&ev_Property2=<Property2>.

NOTE
Mätvärden som läggs till i den här listan sparas inte någonstans eller är integrerade med klientens Conversions listan på Admin -fliken. Mått läggs dock till i klientens Conversions automatiskt när Adobe Advertising verkligen samlar in data för ett mätvärde, vilket inträffar när konverteringstaggen implementeras på en sida och en slutanvändare slutför en transaktion som öppnar den sidan.

Include unique transaction IDs: (Valfritt) Innehåller en transaktions-ID-egenskap (ev_transid=<transid>) i -taggen. Alternativet är markerat som standard.

När du väljer det här alternativet måste annonsören generera ett unikt värde för <transid> (till exempel ett faktiskt order-ID) när transaktionen är slutförd och skickar tillbaka den till Adobe Advertising, till exempel ev_transid=0123. Adobe Advertising använder transaktions-ID för att ta bort dubbletttransaktioner med samma transaktions-ID och egenskapsvärde. Transaktions-ID:t får inte innehålla et-tecken (&), som är reserverade som parameteravgränsare. Transaktions-ID ingår i den Transaction Report, som du kan använda för att validera data i Sök, Socialt och Commerce med annonsörens data.

Om data inte innehåller ett unikt ID per transaktion genererar Adobe Advertising fortfarande ett baserat på transaktionstid.

NOTE
Om du skickar transaktions-ID-flöden med konverteringsdata för offlinekonverteringar måste du skicka transaktions-ID:t (ev_transid) för onlinedelen av transaktionen i flödesuppgifterna för offlinedelar av transaktionen.

Page is inside FB app: Föråldrad

Segment users: Föråldrad

JS Version: (JavaScript endast taggar) Vilken version av JavaScript som ska skapas: v2 (standard) eller v3.

Se "Frågor och svar om spårningstaggar för Adobe Advertising och sidvisning." för mer information om skillnaderna.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c