Konverteringstaggen för JavaScript-konvertering i Adobe Advertising

Annonsörer med enbart konverteringsspårning i Adobe Advertising

JavaScript-baserad konverteringsmappningstagg i Adobe Advertising, när den används utöver Adobe Advertising JavaScript v2- eller v3-konverteringstaggen, gör att Adobe Advertising kan spåra en konverteringshändelse som inträffar på en sida som inte är landningssidan. ITP 2.2-lösningen lagrar en användares cookie i lokal lagring i en annonsörägd iFrame. Lokal lagring kan sedan behålla cookie-värdet från klickningen nedåt till konverteringssidan.

Använd taggen för konverteringsmappning för att se till att Adobe Advertising kan spåra alla konverteringar som sker i webbläsarna Apple Safari och Mozilla Firefox, vilket begränsar beständigheten hos cookies från första part.

Så här använder du konverteringsmappningstaggen:

 1. Distribuera konverteringstaggen.

 2. Om din organisation använder flera Adobe Experience Cloud Identity Service-organisations-ID:n (kallades tidigare IMS Org ID:n) ska du uppdatera konverteringstaggar för att inkludera organisations-ID:t.

 3. Validera taggdistributionen.

Distribuera konverteringstaggen för JavaScript för ITP 2.2 deploy-conversion-mapping-tag

NOTE
Om du använder konverteringstaggen JavaScript för ITP 2.0 ska du ersätta den befintliga taggen på alla konverteringssidor med någon av följande taggar.
 • Om din organisation använder ett enda organisations-ID, som används för ditt konto för sökning, sociala medier och handel, använder du följande tagg:

  <script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversion-mapper.js" userid="{AMO User ID}"></script>

  där du ersätter {AMO User ID} med det unika användar-ID:t för ditt konto för sökning, sociala medier och handel.

 • Om din organisation använder flera organisations-ID:n använder du följande tagg:

  <script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversion-mapper.js" imsorgid="{xxxxxx@AdobeOrg}" userid="{AMO User ID}"></script>

  där:

  • du ersätter värdet {xxxxxx@AdobeOrg} med det organisations-ID för vilket sidans konverteringar spåras. Använd samma organisations-ID för alla konverteringssidor.

  • du ersätta {AMO User ID} med det unika användar-ID:t för ditt konto för sökning, sociala medier och handel.

 • Om du använder ett tagghanteringssystem som inte stöder tillägg av imsorgid -variabel till script-taggen och använd sedan följande kod i stället:

  *Om din organisation använder ett enda organisations-ID:

  code language-none
  <script>
  window.ad_cloud = window.ad_cloud || {};
  window.ad_cloud.userid = "{AMO User ID}"
  </script>
  <script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversionmapper.js"></script>
  

  där du ersätter {AMO User ID} med det unika användar-ID:t för ditt konto för sökning, sociala medier och handel.

  • Om din organisation använder flera organisations-ID:

   code language-none
   <script>
   window.ad_cloud = window.ad_cloud || {};
   window.ad_cloud.imsorgid = "{xxxxxx@AdobeOrg}"
   window.ad_cloud.userid = "{AMO User ID}"
   </script>
   <script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversionmapper.js"></script>
   

   där:

   • du ersätter värdet {xxxxxx@AdobeOrg} med det organisations-ID för vilket sidans konverteringar spåras. Använd samma organisations-ID för alla konverteringssidor.

   • du ersätta {AMO User ID} med det unika användar-ID:t för ditt konto för sökning, sociala medier och handel.

Om du inte känner till värdet på ditt företags-ID eller ditt användar-ID för sökning, sociala nätverk och handel frågar du kontohanteraren för Adobe.

Exempel

<script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversion-mapper.js" imsorgid="abc12345@AdobeOrg" userid="99999"></script>`
<script>
window.ad_cloud = window.ad_cloud || {};
window.ad_cloud.imsorgid = "abc12345@AdobeOrg"
window.ad_cloud.userid = "99999"
</script>
<script src="//www.everestjs.net/static/amo-conversion-mapper.js"></script>

Var ska taggen läggas till?

Lägg till taggen på en sida som kan vara en landningssida från ett sökklick (helst på alla sidor, eftersom landningssidorna kan ändras över tid). Den måste läsas in före konverteringstaggen v3 för JavaScript i Adobe Advertising.

Om den är placerad i en iframe- eller container-tagg:

 • iframe-domänen bör ligga på samma nivå som domänen på den översta nivån.

 • Konverteringsmappningstaggen får bara vara en (1) nivå under domänen på den översta nivån.

Uppdatera dina JavaScript-konverteringstaggar update-conversion-tags

Om din organisation använder flera organisations-ID:n lägger du till det organisations-ID för vilket en sidas konverteringar spåras till dina befintliga JavaScript-konverteringstaggar.

Om din organisation använder ett organisations-ID är det här steget inte nödvändigt.

JavaScript V2-taggar

Lägg till följande sträng i början av konverteringsskripttaggen:

ef_imsorgid="{xxxxxx@AdobeOrg}";

där du ersätter värdet {xxxxxx@AdobeOrg} med det organisations-ID för vilket sidans konverteringar spåras.

Exempel:

<script language="javascript" src="https://www.everestjs.net/static/st.v2.js"></script>
<script language="javascript">
ef_imsorgid = "abc12345@AdobeOrg";
var ef_event_type="transaction";
var ef_transaction_properties = "ev_property name=<property name>&ev_transid=<transid>";
/*
 * Do not modify below this line
 */
var ef_segment = "";
var ef_search_segment = "";
var ef_userid="ef-userid";
var ef_pixel_host="pixel.everesttech.net";
var ef_fb_is_app = 0;
var ef_allow_3rd_party_pixels = 1;
effp();
</script>
<noscript><img src="https://pixel.everesttech.net/<ef-userid>/t?ev_property name=<property name>&ev_transid=<transid>" width="1" height="1"/></noscript>

JavaScript V3-taggar

Efter window.EF är definierad lägger du till följande sträng:

window.EF.imsorgid = "{xxxxxx@AdobeOrg}";

där du ersätter värdet {xxxxxx@AdobeOrg} med det organisations-ID för vilket sidans konverteringar spåras.

Exempel:

<script type='text/javascript'>
  (function() {
    var f = function() {
       EF.init({ eventType: "transaction",
            transactionProperties : "ev_property=<property name>&ev_transid=<transid>",
            segment : "",
            searchSegment : "",
            sku : "",
            userid : "ef-userid",
            pixelHost : "pixel.everesttech.net"

            , allow3rdPartyPixels: 1});
       EF.main();
    };
    window.EF = window.EF || {};
    window.EF.imsorgid ="abc12345@AdobeOrg";
    if (window.EF.main) {
      f();
      return;
    }
    window.EF.onloadCallbacks = window.EF.onloadCallbacks || [];
    window.EF.onloadCallbacks[window.EF.onloadCallbacks.length] = f;
    if (!window.EF.jsTagAdded) {
      var efjs = document.createElement('script'); efjs.type = 'text/javascript'; efjs.async = true;
      efjs.src = 'https://www.everestjs.net/static/st.v3.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(efjs, s);
      window.EF.jsTagAdded=1;
    }
  })();
</script>
<noscript><img src="https://pixel.everesttech.net/<ef-userid>/t?ev_property=<property name>&ev_transid=<transid>" width="1" height="1"/></noscript>

Validera taggdistributionen validate-conversion-mapping

Be ditt kontoteam på Adobe om hjälp med att validera konverteringstaggen och den vanliga konverteringstaggen (om du har uppdaterat den).

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c