Format för spårningstaggar för bildkonvertering

NOTE
Mer information om när du ska använda bildtaggar jämfört med JavaScript-taggar finns i Vanliga frågor om spårningstaggar.
 • Osäkra taggar för webbplatser med HTTP:

  <img src="http://pixel.everesttech.net/px2/<ef-userid>?px_evt=s&s=<segmentid>&px_evt=t&ev_propertyname=<propertyname>&ev_transid=<transid>" width="1" height="1"/>

 • Säkra taggar för webbplatser med HTTPS:

  <img src="https://pixel.everesttech.net/px2/<ef-userid>?px_evt=s&s=<segmentid>&px_evt=t&ev_propertyname=<propertyname>&ev_transid=<transid>" width="1" height="1"/>

där:

 • <ef-userid> är ett unikt, numeriskt användar-ID som tilldelas annonsören av Search, Social och Commerce.

 • <propertyname> är konverteringen till spår. Om du till exempel spårar en konvertering som kallas "registrering", kommer taggen att innehålla parametern ev_registration=<registration>och du måste överföra de faktiska intäkterna för varje transaktion (till exempel ev_registration=1). När flera egenskaper spåras sammanfogas de av ett et-tecken (&), till exempel ev_registration=<registration>&ev_sale=<sale> (till exempel ev_registration=1&ev_sale=12.99). Obs! Egenskapsnamnet får inte innehålla specialtecken.

 • <transid> är ett unikt transaktions-ID (t.ex. ett faktiskt order-ID) som annonsören genererar och skickar för att identifiera en transaktion. Den inkluderas endast närInclude unique transaction IDs" är valt.

  För Search, Social och Commerce används transaktions-ID:t för att eliminera dubbletttransaktioner med samma transaktions-ID och egenskapsvärde. Transaktions-ID:t ingår i Transaction Report, som du kan använda för att validera data i Adobe Advertising med annonsörens data. Obs! Om annonsörens data inte innehåller ett unikt ID per transaktion genererar Search, Social och Commerce fortfarande ett baserat på transaktionstid.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c