Frågor och svar om spårningstaggar för Adobe Advertising och sidvisning

Följande gäller spårningstaggar för konvertering av Adobe Advertising och spårningstaggar för sidvisning.

JS-taggar med ECID
JS version 3-taggar
JS version 2-taggar
Bildtaggar
Kan användas på samma webbsida som en annan JS-version
n/a
Tillåter användning av flera taggar med samma annonsörs-ID på samma webbsida
Ja
Ja
Ja
Tillåter användning av flera taggar med olika användar-ID för annonsörer på samma webbsida
Ja
Ja
Nej
Nej
Används av tillägget Adobe Advertising för Adobe Experience Platform och är kompatibelt med andra taggar som genererats med Experience Platform
Ja
Ja
Tillåter alla konverteringar som kommer från Apple Safari och Mozilla Firefox som ska spåras när den används med konverteringstaggen Adobe Advertising JavaScript
Ja
Ja
Ja
NOTE
  • Alla nya implementeringar använder JavaScript version 3.
  • JavaScript-taggen med ECID använder Tjänsten Adobe Experience Cloud ID (ECID) samt den gamla ef_id och gsurferid som mäter konverteringar. Den senaste taggen skapar cookies från första part i Experience Cloud s_ecid och ger bättre integrering med andra Experience Cloud-produkter.
  • Använd JavaScript version 2-taggar endast när de redan är implementerade taggar på annonsörens webbsidor.
  • Det bästa sättet är att använda JavaScript-taggar i stället för bildtaggar, såvida inte webbplatsen har en policy som förhindrar att de används.
  • JavaScript-taggar krävs för annonsörer som vill rikta sig till målgrupper som skapats i Adobe Experience Cloud, skapats i Adobe Audience Manager eller publicerats i Adobe Experience Cloud från Audience Manager eller Adobe Analytics.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c