Campaign Report

The Campaign Report innehåller kostnads-, klicknings- och (valfritt) konverteringsdata för en eller flera kampanjer med nyckelord. Som standard innehåller data en rad för varje tillämplig kampanj för varje tidsenhet i det angivna datumintervallet, och raderna är i stigande ordning först efter kampanj och sedan (om tillämpligt) efter portfölj.

Du kan även inkludera annonsörspecifika etikettklassificeringar.

Du kan visa data för de senaste 36 månaderna.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för grundläggande och avancerade rapporter."

 • Campaign
 • Portfolio
 • Account
 • Search Engine
 • Start Date
 • End Date
 • Impressions
 • Cost
 • Clicks
 • CPC
 • Avg Position
 • Impr. (Abs. Top) %
 • Impr. (Top) %
 • ViewThroughConversions
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c