Ta bort rapportflöden för kalkylblad

Endast för grundläggande rapporter och modellnoggrannhetsrapporter

NOTE
Om rapportmallen som är kopplad till en feed tas bort, tas den automatiskt bort.
  1. Klicka på Search> Insights & Reports >Spreadsheet Feeds.

  2. Markera kryssrutan bredvid varje feed som du vill ta bort.

  3. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Delete.

  4. Klicka på Yes.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c