Redigera inställningar för matning av kalkylbladsrapporter

Endast för grundläggande rapporter och modellnoggrannhetsrapporter

Du kan ändra vilken rapportmall som Microsoft Excel -mallar och andra parametrar används för kalkylbladsfeeds.

NOTE
Om du redigerar kolumnerna i rapportmallen eller använder en ny eller uppdaterad rapportmall måste du uppdatera Excel och ladda upp mallen igen.
 1. Klicka på Search> Insights & Reports >Spreadsheet Feeds.

 2. (Valfritt) Uppdatera rapportmallen eller Excel mall som används för kalkylarksmatning:

  • (Valfritt) Om du vill använda en annan eller uppdaterad rapportmall för flödet skapa en ny Excel mall för rapportmallen.

   Du måste överföra både rapportmallen och den nya Excel i nästa steg.

  • (Valfritt) Om du bara vill lägga till anpassade kolumner i Excel infogar du kolumnerna till höger om kolumnerna från rapportmallen och sparar sedan filen som en Excel kalkylblad i XLSX-format. Du måste ladda upp den nya Excel i nästa steg.

 3. Ändra inställningar för kalkylbladsfeed:

  • Klicka på Reports>Spreadsheet Feeds.

  • Klicka på bredvid namnet på kalkylbladsfeeden Knappen Visa/redigera inställningar .

  • I Edit Spreadsheet Feed dialogrutan, ändra matningsinställningar för kalkylblad.

  • Klicka på Submit.

  • (Valfritt) När matningen är klar Update Status är Finished, klicka XLSX intill feeden och öppna eller spara sedan filen i enlighet med webbläsarens normala procedur.

   note note
   NOTE
   Om rapportmallen som är kopplad till feeden tas bort senare, tas även feeden bort.

   Kalkylbladsflödena uppdateras automatiskt klockan 08:00 varje dag i annonsörens tidszon. Om rapportmallen innehåller adresser för alla e-postmottagare får dessa adresser meddelanden när kalkylbladet uppdateras.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c