Skapa Google Ads som matchar målgrupper från Adobe Analytics och Audience Manager

Google Adskonton som endast är berättigade till kundmatchning

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising, Adobe Audience Manager och Adobe Advertising och Adobe Analytics

Annonsörer som kan väljas in kan skapa Google Ads matchar målgrupper med användar-ID:n från a) Analytics segment som delas med Adobe Experience Cloud och b) Audience Manager-segment som har Sök, Social och Commerce som mål, inklusive Analytics segment som publiceras till Adobe Experience Cloud och segment som skapas med Adobe Experience Cloud Audience Library. Search, Social, & Commerce pushar automatiskt Google spåra URL tillbaka till varje Analytics eller Audience Manager så att Google kan spåra målgruppen.

Varje Adobe kan bara användas för en Google målgrupp.

Varje ny Google målgruppen har samma namn som originalet Adobe målgrupp. Google avgör hur stor målgruppen måste vara för att kunna målgruppsanpassas.

TIP
Använd målgrupper som skapats i Audience Manager för segmentering i realtid. Segment skapade i Analytics och synkas till Adobe Experience Cloud kan ha mindre populationer eftersom de bara synkroniseras dagligen. En surfer som kvalificerar sig för ett segment kanske inte inkluderas i segmentet förrän nästa dag. Segment från Analytics har en datakälla av typen"report suite - ."
NOTE
Inga kunddata lagras i sökningar, sociala medier och e-handel från din Adobe segment som används för att skapa eller redigera en Google målgrupp.
 1. Slutför kraven efter behov:

  1. (För att skapa användare-ID:n för ommarknadsföring listmålgrupper) En Adobe Administratörsanvändare eller kontohanterare måste välja inställningen på annonsörnivå för att aktivera kundmatchande målgrupper.

  2. Implementera Adobe Experience Platform Identity Service version 2.0 eller senare.

  3. Distribuera följande tagg så högt som möjligt på annonsörens webbsidor som målgruppen ska spåras från

   <script src="//pixel.everesttech.net/rlsa/<Advertising_Cloud_UserID>" type="text/javascript"> </script>

   där Advertising_Cloud_UserID är det unika numeriska användar-ID som tilldelats annonsören.

   Exempel: <script src="//pixel.everesttech.net/rlsa/1234" type="text/javascript"> </script>

  4. (Om det inte redan är ifyllt) En behörig användare måste konfigurera annonsörens konto till synkronisera med annonsörens organisationskonto i Adobe Experience Cloud.

 2. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Audiences >Library.

 3. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa .

 4. Välj annonsnätverket och kontonamnet och klicka sedan på Continue.

 5. Ange målgruppsinformation:

  1. I Data Source meny, välja Adobe Audience.

  2. Välj Adobe Audience som Google målgrupp.

   note note
   NOTE
   Adobe målgrupper som redan används för andra Google ingen publik är tillgänglig.

   Du kan också söka efter målgrupper som innehåller en viss textsträng med minst tre tecken. För alla matchande målgrupper klickar du Include för att markera den.

   Om du väljer flera Adobe målgrupper, sedan en separat Google målgruppen skapas för varje.

  3. Välj Audience Type skapa: Customer List_User ID.

   Annonsörens Google Ads kontot måste kan få anpassad matchning och har valt återmarknadsföring av användar-ID.

  4. Markera kryssrutan för att ange att du godkänner villkoren i Adobe och annonsera sekretesspolicyer för nätverk.

  5. Ange antalet Membership Days, vilket är antalet dagar som en användares cookie stannar kvar hos publiken.

   Använd den tid under vilken du förväntar dig att annonsen ska vara relevant för användaren. Remarketing-listor har en maximal varaktighet på 540 dagar. Kundlistor har inte en maximal varaktighet. Ange 10000 om du vill ange att cookien aldrig upphör att gälla.

  6. Klicka på Post.

NOTE
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c