Skapa en Google Ads kundmatchande målgrupp från en e-postlista från Adobe Campaign

Google Adskonton som är berättigade till kundmatchning är bara

Du kan skapa en Google Ads-kundmatchande målgrupp från en e-postlista i Adobe Campaign genom att konfigurera en kontolänk och ett arbetsflöde i Campaign.

För att kunna göra det måste du ha tillgång till din Campaign-instans och en XML-fil som innehåller det arbetsflöde som krävs, och som kontogruppen på Adobe ger dig. Instruktionerna kan variera för olika versioner av Campaign. Om det behövs kan ditt Adobe Account Team hjälpa dig att konfigurera arbetsflödet i Campaign.

 1. Hämta autentiseringsuppgifter för ett SFTP-konto som tillhandahålls av Advertising Search, Social och Commerce.

 2. I Campaign anger du leverans av e-postlistan till Advertising Search, Social och Commerce:

  1. Skapa ett externt konto för att länka ditt SFTP-konto som tillhandahålls av Search, Social och Commerce:

   1. Gå till [Adobe Campaign v6] > Platform >External Accounts på den vänstra menyn.

   2. Klicka på Skapa konto .

   3. Ange en etikett för kontot och välj SFTP som kontotyp.

   4. Ange URL:en och portnumret för SFTP-servern Adobe samt annonsörens mappnamn, användarnamn och lösenord.

   5. Klicka på Save.

  2. I Campaign Client installerar du det datapaket som innehåller det arbetsflöde som krävs för att skicka e-postdata:

   1. Gå till Tools> Advanced >Import Package från menyraden.

   2. Välj Install a package from a file och klicka sedan på Next.

   3. Leta reda på datapaketfilen (AMO_Workflow.xml) på enheten eller nätverket och klicka sedan på Next.

   4. Klicka på Start och vänta tills arbetsflödet har installerats.

  3. Redigera det installerade arbetsflödet om du vill redigera filtren för datafrågan och identifiera det nya målgruppsnamnet och det externa SFTP-kontot:

   1. Gå till Administration> Configuration > Package management >Installed packages och öppna paketet.

   2. (Valfritt) Redigera något av filtren för data:

    • Dubbelklicka på frågeaktiviteten (till exempel ForkTransition 1) i arbetsflödet.

    • Redigera filteruttrycken.

    • Klicka på Finish.

   3. Namnge segmentet:

    • Dubbelklicka på aktiviteten Data extraction (File) i arbetsflödet.

    • På fliken Data extraction (File) anger du segmentnamnet med tillägget .added i fältet File name (till exempel PaidSubscribers.added).

     Segmentnamnet får inte redan finnas. Segmentnamnet är skiftlägeskänsligt och måste innehålla ASCII-tecken, men får inte innehålla understreck (_).

     Om du vill lägga till segmentet i ett specifikt Google Ad-konto lägger du till segmentnamnet med ett understreck och User SE Account ID (ID för sökning, sociala medier och Commerce för Google Ads-kontot, inte nätverkets konto-ID):

     _<User SE Account ID>

     Exempel: Paid_Subscribers_1234.added

     note note
     NOTE
     Det här är ett undantag till regeln som förbjuder understreck i filnamnet.

     Annars läggs segmentet till i alla Google Ads-konton som Search, Social och Commerce synkroniserar för annonsören.

    • Låt alternativet Generate an outbound transition vara markerat.

    • Klicka på Ok.

   4. Ange det externa konto som data ska skickas till:

    • Dubbelklicka på aktiviteten File Transfer i arbetsflödet.

    • Gå till fliken File Transfer och välj alternativet Use an external account i avsnittet Remote server.

    • I fältet External account väljer du etiketten för det externa konto du skapade i steg 2.

    • I fältet Server folder väljer du värdet för fältet Account för det externa kontot.

    • (Valfritt) Ange ett annat schema för filöverföringen på fliken Schedule.

     Som standard körs arbetsflödet vid 00:00 (midnatt), vilket säkerställer att alla poster behandlas. Om du vill minimera fördröjningen schemalägger du arbetsflödet att köras senast 18:00.

    • Klicka på Ok.

Search, Social, & Commerce söker igenom katalogen var 30:e minut (på NN:30 och NN:59 i annonsörens tidszon) och flyttar alla filer som hittas till en annan plats, och skapar sedan automatiskt en målgrupp utifrån dessa data och överför den till Google kl. 22:00 (kl. 23). Search, Social, & Commerce fortsätter att söka efter uppdateringar (tillägg och subtraktioner) i e-postlistan var 30:e minut och uppdaterar målgruppen på Google Ads därefter kl. 22:00 dagligen.

NOTE
 • Om du överför mer än en version av en fil mellan bearbetningscyklerna används den senaste filen.

 • Search, Social och Commerce lagrar inte kunddata från dina e-postlistor som används för att skapa eller redigera en Google Ads-målgrupp.

 • Google Ads kan ta ett tag att bearbeta uppdateringar till en målgrupp.

 • Se Google Ads dokumentation om hur kundmatchning fungerar och begränsningar.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c