Om hantering Google Ads och Microsoft Advertising målgrupper i sökningar, sociala medier och Commerce

Google Adsoch Microsoft Advertising endast

I publikbiblioteket visas alla dina Google Ads kunddatabaserade, marknadsinterna och liknande målgrupper och era Microsoft Advertising återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring, anpassad marknadsföring, kundmatchning, marknadsinriktade och liknande målgrupper. Du kan använda någon av Google Ads målgrupper Google Ads mål och undantag på kampanjnivå och annonsnivå, och du kan använda vilken som helst av Microsoft Advertising målgrupper Microsoft Advertising mål på kampanjnivå och annonsnivå och (endast för dynamisk återmarknadsföring) undantag. Du kan lägga till eller redigera en anbudsjustering för alla målgrupper.

Du kan också skapa och hantera målgrupper med hjälp av segment eller e-postlistor från dina befintliga Adobe Experience Cloud-målgrupper och från olika typer av kunddata från CRM-systemet:

 • Adobe målgruppssegment: Annonsörer med Adobe Audience Manager- eller Adobe Analytics-konton kan skapa Google Ads matchar kunderna målgrupper utifrån deras Adobe segment:

  • (Annonsörer med Analytics konton som inte har Audience Manager) Du kan skapa Google Ads kundmatcha målgrupper med användar-ID från Analytics segment som delas med Adobe Experience Cloud.

  • (Annonsörer med Audience Manager-konton) Du kan skapa Google Ads som matchar målgrupper med användar-ID:n från Audience Manager-segment som har Search, Social och Commerce som mål. Detta kan omfatta Adobe Analytics-segment som publiceras till Adobe Experience Cloud och segment som skapats med Adobe Experience Cloud Audience Library.

  För att skapa kundmatchande målgrupper måste annonsören Google Ads kontot måste kan få anpassad matchning och har valt användar-ID-segment. Annonsörskontot i Search, Social och Commerce måste också konfigureras så att kundmatchande målgrupper kan skapas.

  Adobe segmentdata och cookie-synkroniseringsfiler för kunddatabaserade målgrupper synkroniseras till Google Ads varje dag.

 • Adobe Campaign e-postlistor: Kontoteamet på Adobe kan hjälpa dig att konfigurera ett arbetsflöde för att skapa och uppdatera en Google Ads kundmatchande målgrupp från en e-postlista inom Campaign.

 • Kunddatalistor: Annonsörer med Google Ads eller Microsoft Advertising konton som är berättigade till kundmatchning kan skapa och uppdatera en annonsspecifik kunddatabaserad målgrupp <!>- eller dynamisk publik för återmarknadsföring - ingår i kunddatabaserade målgrupper, åtminstone för Google Ads?—> genom att överföra en CSV-fil med primära identifierare.

 • Dynamiska remarketing-listor: Annonsörer med Microsoft Advertising konton kan skapa och hantera dynamiska återmarknadsföringsmålgrupper, som ni kan använda för att omdirigera potentiella kunder som nyligen har interagerat med era produkter på ett av flera olika sätt (som produktvisningsprogram eller tidigare köpare). Målgrupper med dynamisk återmarknadsföring kräver att ni använder annonsnätverkets JavaScript-konvertering och målgruppsspårningstagg på era webbsidor. Använd dynamiska ommarknadsföringslistor med shoppingkampanjer i sök- och målgruppsnätverk för att omdirigera målgrupper med produktannonser, samt med sökkampanjer för att omdirigera målgrupper med textannonser och dynamiska sökannonser.

  note note
  NOTE
  Anbudsmodifierare för målgrupper för dynamisk återmarknadsföring optimeras inte i portföljer med "Auto-optimize Bid Adjustment Values".
NOTE
Search, Social, & Commerce lagrar inte kunddata som du överför eller från Adobe segment som används för att skapa eller redigera en Google Ads eller Microsoft Advertising målgrupp.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c