Ad Variation Report

Ad Variation Report innehåller kostnads-, klicknings- och (valfritt) konverteringsdata för varje tillämplig annonsvariation (creative) som har fått visningar i en eller flera annonsgrupper. Som standard innehåller data en rad för varje tillämplig annons som fick avtryck för varje tidsenhet i det angivna datumintervallet. Raderna är i stigande ordning först efter kreativ (annonsrubrik) och sedan efter annonsnätverk som standard.

Du kan även inkludera annonsörspecifika etikettklassificeringar.

Du kan visa data för de senaste 36 månaderna.

NOTE
Data på annonsnivå är inte tillgängliga för Google Ads dynamisk sökannons (DSA), prestandamängd, smart shopping och YouTube kampanjer. Om ni har dessa kampanjtyper kan ni förvänta er diskrepanser mellan kampanjens totala annonsnivådata och kampanjens totala data.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i Rapportera kolumner för grundläggande och avancerade rapporter.

 • Creative Title, Creative Title2 - Creative Title15
 • Creative Name
 • Creative Type
 • Description1 - Description4
 • Status
 • Portfolio
 • Search Engine
 • Campaign
 • Ad Group
 • Start Date
 • End Date
 • Impressions
 • Cost
 • Clicks
 • CPC
 • Avg Position
 • Display URL
 • Impr. (Abs. Top) %
 • Impr. (Top) %
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c