Constraint Report

The Constraint Report innehåller kostnads-, klick- och (valfritt) konverteringsdata för begränsningar som använder arkitekturen för etikettklassificering, aggregerade mellan portföljer, annonsnätverk, konton, kampanjer eller annonsgrupper. Som standard innehåller data en rad för varje tillämplig begränsning för varje tidsenhet i det angivna datumintervallet. Raderna är i stigande ordning först efter begränsning och sedan efter startdatumet för tidsenheten som standard.

Du kan visa data i upp till de senaste 36 månaderna.

NOTE
Alla ändringar du gör i begränsningar för en enhet visas på ungefär en timme.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för grundläggande och avancerade rapporter."

 • Constraint Name
 • Constraint Status
 • Constraint Start Date
 • Constraint End Date
 • Constraint Type
 • Start Date
 • End Date
 • Impressions
 • Cost
 • Clicks
 • CPC
 • Avg Position
 • Impr. (Abs. Top) %
 • Impr. (Top) %
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c