Status för data som genererats från feeds

Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo! Japan Ads (endast borttagningsåtgärder), och Yandex endast konton

Varje komponent kan ha en av följande statusvärden:

  • New: Komponenten finns inte i annonsnätverket och har inte publicerats i annonsnätverket, och du kan fortfarande redigera dess inställningar om det behövs genom att klicka på komponentnamnet. När du är redo att publicera data klickar du på Post to SE och ange vilka data som ska skickas.

  • Posted: (Endast kampanjer och annonsgrupper) Kampanjen eller annonsgruppen publicerades delvis i annonsnätverket, men vissa komponenter bokfördes inte på grund av fel. Valideringsstatusen för varje nyckelord och annons visar vilken information som behöver korrigeras. Om det behövs kan du redigera komponentens inställningar genom att klicka på komponentens namn.

  • Active: Komponenten är redan aktiv i annonsnätverket och du kan inte redigera dess inställningar här. Aktiva komponenter kan innehålla underkomponenter som New, som kan bokföras om uppgifterna är giltiga.

  • Paused: Komponenten är redan pausad i annonsnätverket och du kan inte redigera dess inställningar här. Pausade komponenter kan innehålla underkomponenter som New, som kan bokföras om uppgifterna är giltiga.

  • Deleted: Komponenten har redan tagits bort i annonsnätverket och du kan inte redigera dess inställningar här. Borttagna komponenter kan innehålla underkomponenter som New, som kan bokföras om uppgifterna är giltiga.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c