Visa data som genererats från feeds

Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo! Japan Ads (endast borttagningsåtgärder), och Yandex endast konton

När du sprider feed-data utan att samtidigt publicera dem i annonsnätverket kan du förhandsgranska data på något av följande sätt. Du kan välja senare data från båda ställena till de relevanta annonsnätverken.

 • Om du använde alternativet för att "Propagate and Preview," visas det genererade kalkylbladet (med namnet "<feed file name>_<template name>") från Bulksheets vy. Det finns inga data på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar. Med det här alternativet kan du validera landningssidorna som är kopplade till annonserna och nyckelorden innan du publicerar data.

 • Om du använde alternativet för att "Propagate only," och sedan visa genererade data i en kampanjhierarkivy från Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar.

  Vyerna för kampanjhierarkin visar bara data som genererats från feedfilen, inte de befintliga kontokomponenterna. När data för en komponent och alla dess underkomponenter har publicerats i annonsnätverket visas den inte längre i kampanjhierarkivyn.

  1. Klicka på Search> Campaigns >Advanced (ACM) som öppnas i Templates -fliken.

  2. (Valfritt) Om du bara vill visa kampanjkomponenter som skapats för en viss mall:

   1. Klicka på mallnamnet.

   2. I Accounts i den vänstra navigeringsrutan expanderar du annonsnätverkets nod och annonsnätverkets kontonod och markerar sedan kryssrutan bredvid mallnamnet.

  3. Klicka på Campaigns, Ad Groups, Keywords, eller Ads , beroende på vilka komponenter du vill visa.

   note note
   NOTE
   • Om du inte visar data för en viss mall kan du Ad Groups, Keywordsoch Ads På flikarna visas alla annonsgrupper, nyckelord och annonser som har skapats från alla mallar och feed-filer. Produktgrupper som används för Google Ads shoppingannonser visas på Keywords -fliken.
   • Om du bara vill visa underkomponenterna för en viss kampanj börjar du med att visa Campaigns -fliken. Om du bara vill visa underkomponenterna i en viss annonsgrupp börjar du med att visa Ad Groups -fliken.
  4. (Valfritt) Om du vill visa mer information gör du något av följande:

   • Om du vill visa inställningarna för en kampanj, annonsgrupp, nyckelord eller annons klickar du på [Ikon för Visa/redigera inställningar](https://experienceleague.adobe.com/docs/advertising/assets/settings.png?lang=sv"Ikon för Visa/redigera inställningar") bredvid namnet.

   • Så här visar du underkomponenterna för en kampanj eller annonsgrupp:

    • Om du vill visa alla annonsgrupper i en kampanj klickar du på kampanjnamnet.

    • Om du vill visa alla nyckelord eller produktmål i en annonsgrupp klickar du på annonsgruppens namn.

    • Om du vill visa alla annonser i en annonsgrupp klickar du på annonsgruppens namn och sedan på knappen Ads -fliken.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c