Klickningsspårningsformat för Google Ads

Nedan följer basspårningsmallens och landningssidans suffixformat (det sista URL-suffixet) som Sök, Socialt, & Commerce kräver för Google Ads.

Spåra mallformat

Följande format gäller för alla spårbara annonstyper i sök- och visningsnätverk samt för sitelinks.

https://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=3&ev_ln={keyword}&ev_lx={targetid}&ev_crx={creative}&ev_mt={matchtype}&ev_n={network}&ev_ltx={_evltx}&ev_pl={placement}&ev_pos={adposition}&ev_dvc={device}&ev_dvm={devicemodel}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={campaignid}&ev_ax={adgroupid}&ev_efid={gclid}:G:s&url={<Google ValueTrack parameter for the final URL>}

Exempel:

https://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=3&ev_ln={keyword}&ev_lx={targetid}&ev_crx={creative}&ev_mt={matchtype}&ev_n={network}&ev_ltx={_evltx}&ev_pl={placement}&ev_pos={adposition}&ev_dvc={device}&ev_dvm={devicemodel}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={campaignid}&ev_ax={adgroupid}&ev_efid={gclid}:G:s&url={lpurl}

NOTE
 • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

 • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om tokenöverföring är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

 • The ValueTrack parametrar för att ange slutliga URL:er i spårningsmallar måste vara antingen {lpurl} eller !{unescapedurl}.

 • (Textannonser) Parametern ev_pl (för placements) saknar värde. När du lägger ett bud ev_ln (för nyckelord) har inget värde. När du lägger ett bud per annonsgrupp eller någon annan dimension, båda ev_ln och ev_pl har inga värden.

 • (Dynamiska sökannonser) {keyword} anger måluttrycket för den dynamiska sökningen, till exempel _cat:[VALUE] eller _url:[VALUE].

 • (Dynamiska sökannonser) Google Ads bestämmer den slutliga URL:en dynamiskt, så du behöver inte ange en.

 • (Sitelinks) Du kan se vilka konverteringar som har gjorts genom att klicka på en sitellänk genom att skapa en Transaction Report. The Link Type kolumnvärdet för en sitelink är sl:<Sitelink text>, till exempel sl:See Current Offers.

Shoppingnätverk

Följande format gäller för shoppingannonser och produktgrupper i shoppingnätverk. Du kan ange en spårningsmall på konto-, kampanj-, annonsgruppsnivå eller produktgruppsnivå.

https://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=3&ev_lx={targetid}&ev_ln={keyword}&ev_pl={placement}&ev_crx={creative}&ev_mt={matchtype}&ev_n={network}&ev_ltx={adtype}&ev_plx={product_id}&ev_ptid={product_partition_id}&ev_mid={merchant_id}&ev_cty={product_country}&ev_lan={product_language}&ev_dvc={device}&ev_dvm={devicemodel}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={campaignid}&ev_ax={adgroupid}&ev_efid={gclid}:G:s&url={<Google ValueTrack parameter for the final URL>}

Exempel:

https://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=3&ev_lx={targetid}&ev_ln={keyword}&ev_pl={placement}&ev_crx={creative}&ev_mt={matchtype}&ev_n={network}&ev_ltx={adtype}&ev_plx={product_id}&ev_ptid={product_partition_id}&ev_mid={merchant_id}&ev_cty={product_country}&ev_lan={product_language}&ev_dvc={device}&ev_dvm={devicemodel}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={campaignid}&ev_ax={adgroupid}&ev_efid={gclid}:G:s&url=http%3A//www.example.com

NOTE
 • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

 • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om tokenöverföring är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

 • The ValueTrack parametrar för att ange slutliga URL:er i spårningsmallar måste vara antingen {lpurl} eller !{unescapedurl}.

 • Google Ads använder URL:er i Google Merchant Center-flödet som de slutliga URL:erna, så du behöver inte ange slutgiltiga URL:er för dina produktdata eller produktgrupper.

 • Du kan se vilka konverteringar som har gjorts genom att klicka på en shoppingannons genom att skapa en Transaction Report. The Link Type kolumnvärdet för en produkt och är pla:<product ID>, till exempel pla:8525822.

Format för landningssidans suffix (sista URL-suffix)

Konton som använder Adobe Advertising-konverteringsspårning måste innehålla annonsnätverkets klickningsidentifierare (gclid for Google Ads) i suffixet:

 • När annonsören har en Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla något av följande:

  • Google Ads konton som använder de senaste AMO ID-format (börjar med s_kwcid), som stöder kampanjrapportering och rapportering på annonsnivå för maximala resultatkampanjer samt utkast och experimentkampanjer:

   ef_id={gclid}:G:s&s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{matchtype}!{placement}!{network}!{product_partition_id}!{keyword}!{campaignid}!{adgroupid}

   Om kontot har en AMO ID-implementering på serversidan och konto- eller kampanjinställningen "Auto Upload" är aktiverat läggs parametern till automatiskt. I annat fall måste du lägga till det manuellt. Se "Adobe Advertising-ID som används av Analytics."

  • Alla andra Google Ads konton:

   ef_id={gclid}:G:s&s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{matchtype}!{placement}!{network}!{product_partition_id}!{keyword}

 • När annonsören inte har någon Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla följande:

  &ev_efid={gclid}:G:s

NOTE
 • Landing page suffix at lower levels override the account-level suffix. För enklare underhåll bör du bara använda suffixet på kontonivå om inte olika spårning för enskilda kontokomponenter krävs. Om du vill konfigurera ett suffix på annonsgruppsnivå eller lägre använder du annonsnätverkets redigerare.

 • (Dynamiska sökannonser, annonsörer med Adobe Analytics och utan spårning på serversidan) När du vill inkludera spårning för omvänd feed från Adobe Advertising till Analytics, lägger du sedan till spårningskoden för AMO ID i slutet av landningssidans suffix på kontonivå.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c