Hantera och nätverkskonton

Nedan följer instruktioner om hur du skapar och redigerar och uppdaterar information om nätverkskonton oAuth token för ett konto och inaktivera konton.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga för varje annonsnätverk finns i "Lager som stöds."

Skapa information om annonsnätverkskonton create-account

Endast kontohanterare, kontohanterare för Adobe och administratörsanvändarroller

Om du vill aktivera synkronisering eller spårning av ett konto måste du skapa en motsvarande kontopost som innehåller kontoinloggningsuppgifterna och spårningsalternativen och med statusen aktiv.

NOTE
 • Support finns inte för nya Baidu konton.
 • Om du vill skapa ett verkligt konto i annonsnätverket går du till annonsnätverkets webbplats.
 1. Klicka på Search > Campaigns > Campaigns. Klicka på Live > Accounts.

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa .

 3. Ange kontoinställningar:

  1. Klicka på annonsnätverkets namn och klicka sedan på Next.

  2. I Account Details anger du kontoinformationen.

   För annonsnätverk som använder inloggningsauktoriseringstypen "oAuth," gör att Search, Social och Commerce kan komma åt kontot via OAuth-auktoriseringsprotokoll:

   1. Ange Login för kontot, ange lösenordet och klicka sedan på Authenticate.

    Det bästa sättet är att använda inloggningen för API-åtkomst till kontot. Ange lösenordet när du vill kryptera och spara det, så att kontogruppen på Adobe kan uppdatera token efter behov.

   2. (Om du inte är inloggad på annonsörens konto) Logga in på annonsörens annonskonto. Det bästa sättet är att använda inloggningsuppgifterna för API-åtkomst till kontot.

   3. Klicka på knappen för att bekräfta behörighet på skärmen för begäran om behörighet/åtkomst.

   4. Kopiera autentiseringssträngen i popup-fönstret som öppnas och klistra in strängen i oAuth Token fält.

   5. Ange återstående kontoinformation.

  3. Klicka Set Account Tracking och ange spårningsinställningarna.

 4. Klicka på Post.

  De senaste kostnads- och klickuppgifterna för alla kampanjer på kontot finns tillgängliga i Search, Social och Commerce på cirka 24 timmar. Som standard är data tillgängliga under de senaste 5-10 dagarna, beroende på annonsnätverket. Vid behov kan startteamet dock hämta data för upp till de senaste 60 dagarna.

Redigera information om nätverkskonton edit-account

Endast kontohanterare, kontohanterare för Adobe och administratörsanvändarroller

Om kontoinloggningsuppgifterna ändras vill du ändra standardspårningsparametrarna för ett konto, eller så vill du aktivera eller inaktivera aktiviteten för ett konto och sedan redigera kontoinformationen.

NOTE
Om du vill redigera ett faktiskt konto i annonsnätverket går du till annonsnätverkets webbplats.
 1. Klicka på Search > Campaigns > Campaigns. Klicka på Live > Accounts.

 2. Håll markören över kontonamnet och klicka Mer och sedan markera Edit.

 3. Redigera kontoinställningar:

  1. (Valfritt) Redigera kontoinformationen.

  2. (Valfritt) Klicka på Set Account Tracking och redigera spårningsinställningarna.

 4. Klicka på Post.

  note note
  NOTE
  Search, Social och Commerce måste synkronisera de nya kontodata med de som finns i annonsnätverket. Detta sker automatiskt en gång om dagen, eller oftare när Search, Social och Commerce upptäcker ändringar i annonsnätverket.

Uppdatera åtkomsttoken för autentisering för sökkonton refresh-oauth-tokens

Endast kontohanterare, kontohanterare för Adobe och administratörsanvändarroller

Om Search, Social och Commerce har åtkomst till kontot via OAuth-auktoriseringsprotokoll och kontoinloggningsuppgifterna ändras, eller om ytterligare åtkomst krävs för att stödja nya funktioner i Sök, Sociala och Commerce, måste du skaffa en ny åtkomsttoken för kontot.

Kontoteamet på Adobe informerar dig om nya funktioner kräver en ny token.

 1. (Om du är inloggad på ett annat konto för samma annonsnätverk i samma webbläsarprogram) Logga ut från något annat konto än annonsörens.

 2. Klicka på Search > Campaigns > Campaigns. Klicka på Live > Accounts.

 3. Håll markören över kontonamnet och klicka Mer och sedan markera Edit.

 4. Skaffa en ny åtkomsttoken:

  1. Klicka på Get oAuth Token.

  2. (Om du inte är inloggad på annonsörens konto) Logga in på annonsörens annonskonto. Det bästa sättet är att använda inloggningsuppgifterna för API-åtkomst till kontot.

  3. Klicka på knappen för att bekräfta behörighet på skärmen för begäran om behörighet/åtkomst.

  4. Kopiera autentiseringssträngen i popup-fönstret som öppnas och klistra in strängen i oAuth Token fält.

 5. Klicka på Post.

Aktivera eller inaktivera annonskonton enable-disable-account

Endast kontohanterare, kontohanterare för Adobe och administratörsanvändarroller

När du aktiverar ett annonsnätverkskonto synkroniserar Search, Social och Commerce kampanjdata med kontot (när det stöds) och pushar för automatiserade bud och/eller kampanjbudgetar för kampanjer i portföljer. När du inaktiverar ett annonsnätverkskonto stoppar Search, Social och Commerce all aktivitet på kontot. Data som samlats in medan kontot var aktivt lagras fortfarande, men kampanjhanteringsvyer och rapporter inkluderar inte data för den tidsperiod under vilken kontot inaktiveras. Du kan aktivera kontot igen senare om du vill återuppta aktiviteten med kontot.

 1. Klicka på Search > Campaigns > Campaigns. Klicka på Live > Accounts.

 2. Gör något av följande:

  • (Om du vill ändra status för ett konto) Håll markören över kontonamnet och klicka på Mer och sedan markera Edit. Ändra Status till Aktiverad eller Handikappade och klicka sedan på Post.

  • (Så här ändrar du status för ett eller flera konton):

   1. Markera kryssrutan bredvid varje konto.

    Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader."

   2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Ikonen Aktivera för att aktivera kontot eller Inaktivera ikon för att inaktivera kontot.

Inställningar för annonsnätverkskonto account-settings

NOTE
Endast kontohanterare för byråer, Adobe kontohanterare och administratörsanvändare kan konfigurera kontoinställningar.

Kontoinformation

SE Account ID: (Alla konton utom Naver och Yandex konton; kan endast redigeras för nya konton) Konto-ID som tilldelats av annonsnätverket.

NOTE
Konton för annonsnätverkshanterare stöds inte här. Identifiera ett chefskonto för Microsoft Advertising eller Yandexanvänder du fältet Huvudkonto-ID eller MCC-konto. Till konfigurera autentiseringsuppgifter för en Google Ads huvudkonto, gå till Admin > Manager Accounts.

Account Name: Namnet som ska visas för kontot i Sök, Socialt och Commerce.

NOTE
Om du har en integrering med Search, Social och Commerce-Adobe Analytics och ändrar namnet på sökkontot kontaktar du ditt kontoteam på Adobe så att de kan uppdatera mappningen.

Login Details: [Inloggningstyp] - (Microsoft Advertising/Microsoft Merchant Center endast) Om inloggningar ska auktoriseras till kontot med:

För Microsoft Advertising konton, endast oAuth-auktoriserade inloggningar kan användas.

Login Details: Login: (Alla annonsnätverk utom Naver) Inloggningsnamnet eller ID:t för att aktivera API-åtkomst till kontot.

Login Details: OAuth Token: (Microsoft Advertising oAuth-aktiverad och alla andra nätverk förutom Meta och Yandex) Kontots token för att auktorisera inloggningar med OAuth auktoriseringsprotokoll.

Login Details: Password: (Alla annonsnätverk utom Naver) Kontots lösenord. För lösenordsaktiverade konton på Microsoft Advertising, Yahoo! Japan Adsoch Yandexär det här fältet obligatoriskt. För oAuth-aktiverade konton, det här fältet är valfritt. Använd det när du vill kryptera och spara lösenordet så att kontohanteraren kan uppdatera tokens efter behov.

Login Details: Access Key: (Yandex endast konton) Åtkomstnyckeln för det utvecklarkonto som ska användas.

Currency: Förkortningen för valutan som används för kontot. Det här fältet kan redigeras för nya Naver konton. För alla andra söknätverk fylls värdet automatiskt i med den valuta som konfigurerats för kontot i annonsnätverket när du sparar posten.

Landing Page Suffix (Google Ads och Microsoft Advertising endast konton (valfritt) Alla parametrar som ska läggas till i slutet av de slutliga URL:erna för att spåra information, inklusive alla parametrar som företaget måste spåra.

Exempel: param1=value1&param2=value2

Konton som använder klickspårning i Adobe Advertising måste innehålla annonsnätverkets klickningsidentifierare (msclkid for Microsoft Advertising; gclid för Google) i suffixet. Konton med Adobe Analytics-integrering måste använda parametern AMO ID (med början s_kwcid). Om kontot har en AMO ID-implementering på serversidan läggs parametern till automatiskt när en användare klickar på en annons. I annat fall måste du lägga till den manuellt här. Se obligatoriska suffixformat för Google Ads och obligatoriska suffixformat för Microsoft Advertising.

NOTE
 • Det här fältet uppdateras inte av Auto Upload spårningsinställning.
 • Slutliga URL-suffix på lägre nivåer åsidosätter suffixet på kontonivå. För enklare underhåll bör du bara använda suffixet på kontonivå om inte olika spårning för enskilda kontokomponenter krävs. Om du vill konfigurera ett suffix på annonsgruppsnivå eller lägre använder du annonsnätverkets redigerare.

Tidszon: (Alla annonsnätverk utom Baidu och Yahoo! Display Network) Annonsörens tidszon. Det här fältet är redigerbart och valfritt för nya Naver konton. För alla andra söknätverk fylls värdet automatiskt i med den tidszon som konfigurerats för annonserarens konto Sök, Socialt och Commerce när du har sparat posten.

Status: Kontostatus i Search, Social och Commerce:

 • Aktiverad: Search, Social och Commerce synkroniserar kampanjdata med kontot (när det stöds) och pushar för automatiserade bud och/eller kampanjbudgetar för kampanjer i portföljer.
 • Inaktiverad: Search, Social och Commerce stoppar all aktivitet på kontot. Data som samlats in medan kontot var aktivt lagras fortfarande, men kampanjhanteringsvyer och rapporter inkluderar inte data för den tidsperiod under vilken kontot pausas. Du kan återaktivera kontot senare om du vill återuppta aktiviteten med kontot.

Spårningsmall - (Google Ads, Microsoft Advertisingoch Yahoo! Japan Ads endast konton (valfritt) Standardspårningsmallen för kontot, som anger alla omdirigeringar och spårningsparametrar utanför landningsdomänen och även bäddar in URL:en för sista sidan/landningssidan i en parameter. Exempel: {lpurl}?source={network}&id=5 eller http://www.trackingservice.example.com/?url={lpurl}?source={network}&id=5 för att inkludera en omdirigering.

 • Så här bäddar du in den slutliga URL

  • (Google Ads och Microsoft Advertising (endast) En lista med parametrar som anger de slutliga URL:erna i spårningsmallar finns iMicrosoft Advertising endast) Microsoft Advertising dokumentation eller (Google Ads endast) parametrarna "Endast spårningsmall" i avsnittet "Tillgängligt" ValueTrack Parametrar" i Google Ads dokumentation.

  • (Yahoo! Japan Ads endast) Använd parametern !{lpurl} Ange landningssidans URL.

 • Du kan också inkludera URL-parametrar och anpassade parametrar som definierats för kampanjen, avgränsade med et-tecken (&), till exempel {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

 • Du kan också lägga till omdirigeringar och spårning från tredje part.

 • När kampanjinställningarna innehåller "EF Redirectoch "Auto Upload," Search, Social och Commerce prefixerar automatiskt sin egen omdirigerings- och spårningskod när du sparar posten.

NOTE
 • För Google Adsbör du undvika att använda makron, som inte ersätts med klick från källor som möjliggör parallell spårning. Om annonsören måste använda makron bör kontogruppen på Adobe arbeta med kundsupport eller implementeringsteamet för att lägga till dem.
 • Spårningsmallen på den mest detaljerade nivån åsidosätter värdena på alla högre nivåer. Om till exempel både kontoinställningarna och nyckelordsinställningarna innehåller ett värde används nyckelordsvärdet.
 • Om du uppdaterar en spårningsmall på annons-, sitelink- eller nyckelordsnivå skickas relevanta annonser om för granskning. Du kan uppdatera dina spårningsmallar på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå utan att skicka in dina annonser på nytt för godkännande.

Master Account ID: (Microsoft Advertising endast konton) ID:t för ett agenturkonto/förvaltningskonto som är associerat med kontot.

MCC Account: (Yandex endast konton (valfritt) En byrå/ett förvaltningskonto som är associerat med kontot. Om du vill ta bort en befintlig association väljer du "No MCC Account."

Application ID: (Yandex endast konton) Den utvecklartoken som ska användas för kontot. Samma token används för alla Yandex konton.

Purse Campaign ID: (Yandex konton med inställningen Delat konto inaktiverad endast; valfritt) Det numeriska ID:t för kampanjen som används för att betala för alla annonskampanjer i kontot.

Finance Token: (Yandex konton med inställningen Delat konto inaktiverad endast; valfritt) Den utvecklartoken som ska användas för finansrelaterade API-anrop, t.ex. för omfördelning av pengar från plånboken mellan annonserarens kampanjer efter behov för portföljoptimering.

Kontouppföljning

Tracking Type: Metoden som URL:er genereras med:

 • EF Redirect (standard): För kunder som vill använda Adobe Advertising Conversion Service. Den här metoden genererar unika ID:n för klickspårning och dirigerar om användare till Adobe-annonsservern för spårningsändamål innan de skickas till klientens landningssida.

  Den här metoden har standardalternativ för spårning som du kan anpassa, och du kan också ange parametrar som ska läggas till i varje URL.

 • No EF Redirect: För kunder som bara vill använda sina egna klickspårningskoder. Sök, Socialt och e-handel innehåller inte ID:n för klickspårning eller omdirigeringskoder. För konton med mål-URL:er är varje mål-URL samma som bas-URL:en.

  Anteckningar:

  • Endast kontohanterare, kontohanterare för Adobe och administratörsanvändare kan ändra det här värdet.
  • Om du ändrar spårningsmetoden måste du generera om spårnings-URL:er för kontot.
  • Spårningsalternativ på kampanjnivå åsidosätter kontonivåinställningar.

Redirect Type: (för EF Redirect endast) Metoden för omdirigering av slutanvändare till den slutliga URL:en eller mål-URL:en. Det valda alternativet gäller för alla annonser, nyckelord och placeringar i kontot eller kampanjen. Standardinställningen på kontonivå ärvs från annonsörens spårningsinställningar och standardinställningen på kampanjnivå ärvs från kontoinställningarna.

 • Standard: Om du bara vill dirigera om slutanvändaren till den angivna URL:en.

 • Token: Om du vill dirigera om slutanvändaren till URL:en och även registrera ID:t för sökning, sociala medier och handel för klickningen (ef_id) som en frågesträngsparameter, som används som token. Välj det här alternativet om du ska rapportera offlinetransaktioner, om du vill att sökning, sociala medier och handel ska utbyta data med Adobe Analytics, eller om du vill spåra alla konverteringar som sker inom Apple Safari webbläsare.

Anteckningar:

 • Om du byter från Standard till Token, eller vice versa, måste du återskapa spårnings-URL:er för kontot.
 • Du kan åsidosätta inställningen på kontonivå på kampanjnivå.

Auto Upload: (För synkroniserade kampanjer med EF Redirect endast) Överför automatiskt följande till annonsnätverket nästa gång sökningen, sociala medier och handel synkroniseras med det: (a) parametrar för sökning, sociala medier och handelsuppföljning för spårningsmallar och samma parametrar som läggs till i de slutliga URL:erna eller (b) nya mål-URL:er som är inbäddade med kod för sökning, sociala nätverk och handel. För annonsörer med en Integration mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics och en konfiguration av AMO ID (s_kwcid) på serversidan innehåller överföringen även Parametrar för AMO ID för Google Ads och Microsoft Advertising konton. Standardinställningen på kontonivå ärvs från annonsörens spårningsinställningar. Du kan åsidosätta inställningen på kontonivå på kampanjnivå.

Obs! Spårnings-URL:er uppdateras dagligen endast för entiteter som är osynkroniserade (det vill säga nya entiteter som lagts till och befintliga entiteter vars egenskaper har ändrats). Om du ändrar den här inställningen från inaktiverad till aktiverad för en befintlig annonserare/konto/kampanj uppdateras därför inte spårnings-URL:er för befintliga enheter som redan är synkroniserade. Om du vill lägga till spårning i URL:er för befintliga, synkroniserade enheter kontaktar du kontoteamet på Adobe och begär en manuell synkroniseringsprocess som utförs en gång. Den automatiska överföringsprocessen hanterar framtida ändringar.

Encode Base URL: (Konton med mål-URL:er och spårningstyp EF Redirect endast) Anger om slutanvändaren ska se teckenkodning (t.ex. %3D i stället för =) i URL:en i webbläsarens adressfält:

 • On (standard): Visa teckenkodning i URL-adresser.

 • Off: Om du vill visa okodade URL:er.

Tracking Level: (för EF Redirect endast; tillgängliga på konto- och kampanjnivå, inte tillämpligt på annonsnätverk som har aktiverats för parallell spårning) Nivån där klick och intäkter ska spåras genom att lägga till en omdirigeringsparametrar (när det är relevant) till de relevanta URL-adresserna:

 • Keyword: Att spåra data endast på nyckelordsnivå.

 • Ad: Att spåra data endast på annonsnivå.

  Obs! Om du ändrar en befintlig kampanj till den här inställningen tas alla befintliga ID:n för nyckelordsspårning bort. Om du vill utföra multivariata tester genom att använda flera landningssidor för en annons skapar du en kalkylbladsfil och redigerar den för de nödvändiga komponenterna.

 • Keyword and Ad: Spåra data på både nyckelords- och annonsnivå.

Anteckningar:

 • Endast "Keyword" finns för Naver.
 • Endast "Ad" finns för Yandex.

Track Product Group: (för EF Redirect endast) Ej implementerat

Append Parameters: (Valfritt) Eventuella ytterligare spårningsparametrar som ska läggas till i bas-URL:erna.. Parametrar för annonseringstillägg inkluderas som standard på kontonivå och kampanjnivå, men du kan åsidosätta båda.

Du kan använda vilken statisk textsträng som helst, inklusive spårningsparametrar från tredje part, eller någon av spårningsparametrar, som infogar ett lämpligt datavärde i bas-URL:en.

Avgränsa flera parametrar med kommatecken eller et-tecken (&). Kapslade hakparenteser stöds inte.

Anteckningar:

 • Ändringar i tilläggsparametrar styrs inte av Auto Upload alternativ. Om du ändrar tilläggsparametrarna för befintliga bas-URL:er genereras inte nya URL:er automatiskt. Lägg till de nya parametrarna genom att hämta en kalkylbladsfil för kontot eller kampanjen, uppdatera Base URL/Final URL och sedan överföra och bokföra kalkylbladet.

 • (Annonsnätverk med parallell spårning) Undvik att använda makron, som inte ersätts med klick från källor som aktiverar parallell spårning. Om annonsören måste använda makron bör kontogruppen på Adobe arbeta med kundsupport eller implementeringsteamet för att lägga till dem.

 • (Annonsörer med integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics) Att inkludera en AMO ID-parameter för att skicka data från sök, sociala och kommersiella aktiviteter till Analytics, se och nätverksspecifika format. Du behöver inte lägga till parametern manuellt för Google Ads och Microsoft Advertising konton med en AMO ID-implementering på serversidan.

 • S_kwcid-format - (Befintlig Google Ads konton för annonsörer med integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics och för vilka AMO-ID (s_kwcid) inte redan har migrerats)

Det här kontot använder det äldre formatet för spårningskoden för AMO ID, som gör att Adobe Advertising kan dela data om kontot med Adobe Analytics. The senaste formatet innehåller parametrar för kampanj-ID och annonsgrupp-ID, som behövs för att kunna rapportera korrekt på kampanjnivå och annonsgruppsnivå för Google Ads max-prestandakampanjer och utkast och experimentera med kampanjer i Analytics:

s_kwcid=AL!{userid}!3!{creative}!{matchtype}!{placement}!{network}!{product_partition_id}!{keyword}!{campaignid}!{adgroupid}

Om det här kontot behöver rapportera på kampanj- och annonsgruppsnivå klickar du på Edit (blyertspenna) och sedan Migrate to new s_kwcid format för att byta till det nya formatet. För konton som inte innehåller de här kampanjtyperna är migrering till det nya formatet valfritt, men rekommenderas.

Fullständiga anvisningar finns i "Uppdatera spårningskoden för AMO ID för en Google Ads konto."

Namn på rapportsvit - (For EF Redirect with token only; publishers with an Adobe Advertising-Adobe Analytics integration; optional) One or more Analytics report suites to which Search, Social, & Commerce send data it collections from the ad network, including entity classifications and click data for the account. Den här funktionen är bara tillgänglig för annonsnätverk som stöds.

För att data ska kunna visas i rapportsviterna måste antingen (a) funktionen för AMO ID på serversidan konfigureras för kontot eller (b) inställningen på annonsörnivå måste vara "Enable tracking for SAINT feedsmåste vara aktiverat. Dessutom måste annonsörens Analytics-konto vara konfigurerat för att ta emot data från Search, Social och Commerce. Kontakta kontohanteraren för Adobe om du vill ha mer information.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c